Skip to content

BSD onderdeel van gezamenlijke aanvraag Woningbouwimpuls

Gemeente Helmond heeft, samen met de gemeente Eindhoven en Geldrop-Mierlo, in de tweede tranche een aanvraag ingediend om voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in aanmerking te komen. Het gaat om de projecten Geldrop Centrum, Helmond Brainport Smart District en Eindhoven District E. Hiermee willen de gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) opnieuw financiële middelen vergaren om de woningbouw in onze regio te versnellen. De ingediende aanvragen zijn samen goed voor het versnellen van ongeveer 1850 woningen in onze regio.

In Brainport Smart District is ruimte voor ca. 500 tijdelijke woningen, die volgend jaar al worden gerealiseerd. Het gaat hier vooral om woningen voor 1 of 2 persoons huishoudens. De bedoeling is dat de woningen minimaal 15 jaar zullen blijven staan. “Het project is bedoeld om de druk op de woningmarkt te verlichten. Dat is goed nieuws voor mensen die snel een betaalbare woning nodig hebben en die daar nu weinig kans op maken. Hiermee kunnen we concreet iets doen voor mensen die al jaren op een huurwoning moeten wachten, of starters die zich door de strenge regels geen koopwoning kunnen veroorloven”, vertelt wethouder Gaby van den Waardenburg uit Helmond.

Bidbook
De negen SGE gemeenten hebben samen een bidbook gemaakt en ook tijdens deze tweede ronde de aanvragen afgestemd. Het doel is om meer betaalbare woningen versneld in onze regio te kunnen realiseren. Naast de tijdelijke woningen in BSD zijn ook middelen aangevraagd om 800 woningen in het project Centrum Geldrop te realiseren. Namens de gemeente Eindhoven is het project Eindhoven District E ingediend. Het gaat hier om 510 woningen in hartje centrum. Naar verwachting weten de gemeenten in eind februari/begin maart 2021 of de aanvragen ook daadwerkelijk toegekend zijn.

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Wij werken samen op vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. De negen gemeenten in het SGE hebben in maart 2019 samen met het Rijk en de Provincie een woondeal gesloten waarin is afgesproken om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, gezien de druk die op dit moment op de woningmarkt is ontstaan. De economische ontwikkeling in onze regio heeft de laatste jaren voor extra werkgelegenheid en een positief migratiesaldo gezorgd. Terwijl de effecten van de Coronacrisis nog moeilijk te voorspellen zijn, is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze trend in de komende periode structureel gaat veranderen. Veel mensen willen zich in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) vestigen waardoor er een sterke huishoudensgroei is en krapte op de woningmarkt. Alle smaken woonmilieus zijn in het stedelijk gebied te vinden. Die diversiteit is onze kracht en dé kern die we willen versterken.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.