Skip to content

BSD benoemt Marcel Thaens en Ben Kokkeler als voorzitters Data Advisory Team en Ethisch Team

In Brainport Smart District (BSD) willen we op een verantwoorde manier omgaan met data. En moeten de toekomstige bewoners maximaal zeggenschap houden over hun data. Kortgezegd zijn dat de uitgangspunten voor het project Data Governance. Om de organisatie te ondersteunen bij deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken heeft BSD een Data Advisory Team en een Ethisch Team ingesteld. Voor deze twee adviescommissies zijn respectievelijk Marcel Thaens en Ben Kokkeler door het stichtingsbestuur van BSD benoemd als voorzitter.

Marcel Thaens benoemd tot voorzitter Data Advisory Team

Marcel Thaens is bestuurskundige en is vanuit zijn rol als CIO bij de provincie Noord-Brabant betrokken bij de praktijk van data gedreven werken. Vanuit zijn verleden als consultant en bijzonder hoogleraar heeft hij veel ervaring met ICT en strategische innovaties in de publieke sector. Hij is ook lid van het Q-Team van BSD.

 

 

Ben Kokkeler benoemd tot voorzitter Ethisch Team

 

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans Hogeschool en principal consultant bij de Technopolis Group. Kokkeler is niet alleen deskundig op het gebied van digitalisering en veiligheid, maar slaat vanuit zijn rol als lector een brug tussen praktijkgericht onderzoek, onderwijs en innoverende praktijkprojecten, zoals Brainport Smart District.

 

Samenwerking
Als voorzitters van het Data Advisory Team respectievelijk het Ethisch Team zullen Thaens en Kokkeler in goede onderlinge samenwerking een belangrijke rol gaan spelen in het scheppen van voorwaarden voor een verantwoorde en geslaagde digitale (experimenteer) omgeving en inrichting van deze wijk van de toekomst. Beide teams adviseren aan het Q-Team respectievelijk aan het bestuur van de Stichting Brainport Smart District.

Data Advisory Team
De doelstelling van het Data Advisory Team is om te adviseren over de implementatie van digitale experimenten, innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. De uitgangspunten en ambities zoals verwoord in het Data Manifest en het Q-Book van BSD vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Ethisch Team
BSD is een living lab waarin op verantwoorde wijze sociale experimenten worden georganiseerd met digitale data, software, woningen en devices. BSD is hierin een koploper in Nederland. Deze experimenten die bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen met burgers uitvoeren zullen vragen oproepen rond ethische en sociale impact. Het Ethisch Team ambieert niet om deze vragen direct te beantwoorden, maar het Team zorgt ervoor dat er actief geleerd kan worden uit de diverse initiatieven en projecten. Tegelijk toetst het Team deze nieuwe initiatieven en mobiliseert burgers en professionals om aan geleide dialogen en praktijkonderzoek deel te nemen. Daarmee ontstaat een nader zicht op de mogelijke antwoorden die nodig zijn.

Data Manifest
Het Data Advisory Team en het Ethisch Team maken onderdeel uit van de Governance van BSD. Deze slimste wijk van Nederland heeft als doelstelling om een verantwoord gebruik van data en (digitale) technologie te waarborgen, voor zowel het welzijn van de burgers, als om hen maximale kansen te bieden om hun eigen wijk en leefomgeving verder vorm te geven. In juni 2020 heeft het stichtingsbestuur het Data Manifest vastgesteld. In dit Manifest staan de burgers centraal. Het Manifest geeft de basis en de richting voor burgers en andere partijen die willen participeren. Van partijen die participeren in de ontwikkeling van Brainport Smart District wordt gevraagd om maximale inspanning te leveren om de ambities van het Data Manifest te realiseren.

Voor vragen over het project Data Governance kunt u contact opnemen met Carlien Roodink via c.roodink@brainportsmartistrict.nl 

Lees meer over het project Data Governance.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.