Brainport Smart District in Brandevoorter Courant

In het kwartaalblad van de Brandevoorter Courant is een verhaal opgenomen over Brainport Smart District. Een aantal bewoners was aanwezig bij de brainstormsessie in april waarbij 12 thema’s zijn gekozen om verder uit te werken. Joost Meijer, bewoner van Brandevoort en werkzaam in de IT, komt aan het woord: brandevoortsecourant_BSD_artikel.