Pitches wave 5 van start

Pitches wave 5 van start

Op 27 januari en 10 februari online pitches Wave 5

Op 27 november sloot Wave 5 van de Business Challenge. Alle initiatieven zijn beoordeeld door en 19 voorstellen zijn door naar de volgende ronde. Zij presenteren, verdeeld over twee groepen, online hun inzending aan de Selectiecommissie. 

Na de presentaties brengt de Selectiecommissie een advies uit over de inzendingen aan het Bestuur van stichting Brainport Smart District. Bij een positief advies zal het bestuur van Stichting BSD de selectie formaliseren. Hierna wordt met de geselecteerde partijen gezamenlijk een intentieovereenkomst opgesteld.

Bouw CASA 1.0. gestart

Bouw CASA 1.0. gestart

Bouw innovatieve én betaalbare woning in BSD gestart

Woningcorporatie Woonbedrijf, Team CASA en het Eindhovens bouwbedrijf Hurks zijn gestart met de bouw van CASA 1.0. Deze innovatieve en betaalbare woningen zijn de eerste woningen die in Brainport Smart District gerealiseerd worden. CASA 1.0 bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale huurwoningen: een appartement met 1 slaapkamer en 2 studio’s. De woningen zijn zeer duurzaam, hiervoor worden nieuwe innovaties en technologieën gebruikt die bedacht zijn door de TU/e studenten van Team CASA. In het voorjaar van 2021 zullen de woningen klaar zijn.

CASA staat voor Comfortable, Affordable, Sustainable Alternative. Het doel is om een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale huurwoningen te bouwen. Dit idee kwam van Antoine Post, student Natuurkunde aan de TU/e en manager van Team CASA. Hij hoorde veel over duurzame ontwikkelingen, maar zag dat niet terug in doorsnee woningen. Hij had ideeën over het ontwerpen van een duurzame woning en vond andere studenten die graag aansloten. Zo hebben ze CASA 1.0 vormgegeven en brachten de plannen samen met Hurks tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

Eerste woning in BSD
CASA 1.0 is de eerste woning in Brainport Smart District. In BSD worden de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. De ontwikkeling van BSD is een co-creatieproces tussen o.a. bewoners, professionals en andere stakeholders. “Met de realisatie van CASA 1.0. komen een aantal ambities van BSD samen. Overheid, onderwijs, bedrijfsleven en bewoners hebben de woning samen ontwikkeld. Deze woning laat zien dat BSD een wijk wordt voor iedereen. Iedereen moet kunnen wonen in BSD en het is goed dat nu de eerste schop in de grond gaat,” aldus projectwethouder Cathalijne Dortmans, die tevens als voorzitter van de stichting BSD betrokken is bij de ontwikkeling van de wijk.

Sociale huurwoning van de toekomst?
Natuurlijk is er veel aandacht voor de techniek, maar ook aan de betaalbaarheid is gewerkt. De huurprijs voor het appartement is circa €620,00 en voor de studio’s ongeveer €430,00 (prijzen zijn exclusief servicekosten). Huurtoeslag aanvragen is daarmee mogelijk. In het appartement gaat de teammanager van Team CASA wonen omdat hij het graag wil uittesten en tegelijkertijd kan zorgen voor het goed inregelen van de technische installaties. 

Bestaande technieken en vernieuwende technologieën
Het woningconcept van CASA 1.0  is een samenvoeging van verschillende bestaande technieken maar veelal vernieuwende technologieën. De STES, een watertank, dient als seizoensopslag en verzorgt ook de koude- en warmteopslag. Daarnaast heeft CASA 1.0 een Energiedak, dat zowel warmte als elektriciteit genereert via zonnepanelen. Het gecombineerd DC (gelijkstroom) en AC (wisselstroom) elektrisch netwerk in de woning zorgt ervoor dat er energie wordt bespaard, die normaal wordt verspild aan het omzetten van AC naar DC. Ook de waterhuishouding is bijzonder: hemelwater wordt opgevangen om het toilet door te spoelen.

CASA 1.0 bestaat uit modulaire eenheden: er wordt dus zo min mogelijk lijm gebruikt. Hierdoor worden sloopkosten geminimaliseerd en hergebruik van materialen geoptimaliseerd. Er wordt bewust geen gebruik gemaakt van beton, vanwege de impact op het milieu en er wordt gebruik gemaakt van Slimbouwen waarmee materiaalverbruik, afval, fouten en CO2 uitstoot worden verminderd.

Meer informatie over CASA 1.0 vindt u op teamcasa.nl. Hier staat meer over de gebruikte techniek en toepassingen.

Betrokken partners: Hurks & Woonbedrijf

Naast Team CASA en BSD zijn Hurks en Woonbedrijf belangrijke partners in dit project. Als founding partner heeft Hurks vanaf de start van CASA in dit project geïnvesteerd. Door intensief met het studententeam samen te werken, specialistische bouwkennis en -ervaring uit te wisselen en het sponseren van materialen en uren helpt Hurks de ambities van Team CASA waar te maken en tot een haalbaar en maakbaar concept te komen. 

Woningcorporatie Woonbedrijf gaat de woningen verhuren. Voor de 2 studio’s zoekt Woonbedrijf bewoners die hier maximaal 2 jaar willen wonen en ervaring opdoen met een innovatieve woning. En die ervaring met Woonbedrijf wil delen om er van te leren. Eén studio wordt vlak voor de oplevering verhuurd. De andere blijft beschikbaar voor exposure. Daar kunnen de sponsors die Team CASA met producten hebben ondersteund, kijken hoe het werkt en tonen aan hun klanten. Deze woning wordt in 2022 verhuurd.

Brainport Smart District in The New York Times!

Brainport Smart District in The New York Times!

Al gezien? The New York Times in gesprek met toekomstige bewoner Hans Moerkerk, Ben van Berkel (UNStudio) en Cathalijne Dortmans over Brainport Smart District. Over wonen in een living lab en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan: “I realize we are going to live in an experiment,” Mr. Moerkerk said. “Some ideas might not work out the way we expect.”

Nu online te lezen in The New York Times en geprint in de internationale editie! 

Q-Book 2020 beschikbaar!

Q-Book 2020 beschikbaar!

De ambities in BSD zijn hoog. BSD moet de slimste wijk ter wereld worden. We merken vanuit de stichting dat er veel enthousiasme is onder o.a. ontwikkelaars om hier een bijdrage aan te leveren. Maar, er is wel behoefte aan kaders en richtlijnen. Daarom heeft de stichting BSD een kwaliteitshandboek (Q-Book) ontwikkeld.

Q-Book
Dit Quality-Book (Q-Book) beschrijft het verwachtte innovatieniveau van alle voorstellen en projecten die ingediend worden. Concreet betekent dit dat voor alle acht programmalijnen van BSD in dit boek de ambities, indicatoren en specifieke doelen zijn opgeschreven.

Met het Q-Book zorgen we dat alle betrokken partijen weten wat zij kunnen verwachten in BSD. Het handboek is een belangrijk document voor de verdere ontwikkeling van BSD en wordt ieder jaar geëvalueerd en waar nodig gewijzigd.

Download het Q-Book 2020 – Brainport Smart District

Klik hier voor meer informatie over het Q-Team  

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de Data Governance Board!

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de Data Governance Board!

Heeft u zin in een stevige uitdaging om in nauwe samenwerking met de programma organisatie van Brainport Smart District vorm te geven aan digitale inrichting van de wijk van de toekomst?

De doelstelling van de Data Governance Board is om te adviseren over de implementatie van de digitale innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. Het Data Manifest BSD vormt hiervoor het toetsingskader en indien nodig, doet de Board voorstellen tot wijziging van het Data Manifest. In de Board nemen deskundigen zitting op het gebied van onder andere:

 • Digitalisering van bebouwde stedelijke omgevingen, IoT sensoring en Smart Cities
 • Datamanagement en – beheer (collectie, verwerking en opslag)
 • IT-architecturen en opzet & beheer van data platforms
 • Business analytics, data science en artificial intelligence
 • Bestuursrecht, privacy en data recht

In de bijlagen hieronder treft u een uitgebreide profielschets voor leden van de Data Governance Board aan. Ook treft u een reglement van orde aan, die de werkwijze van de Board beschrijft. Het betreft hier een onbezoldigde functie, naar verwachting vergadert de Board ca. zes keer per jaar.´

Profielschets leden Data Governance Board BSD

Reglement van orde Data Governance Board Brainport Smart District

Mocht u zich herkennen in de profielschets en van mening zijn dat u met uw kennis en ervaring een goede bijdrage kan leveren aan de digitale inrichting van Brainport Smart District, dan nodigen wij u uit om uw belangstelling via c.roodink@brainportsmartdistrict.nl kenbaar te maken.

Binnen enkele weken benoemen wij een voorzitter van de Data Governance Board. Daarna zal de voorzitter, ondersteund door een secretaris, de selectie van de overige leden ter hand gaat nemen. Voor 1 september zullen wij u dan nader berichten over de verdere voortgang.

Voor vragen kun je contact opnemen met Carlien Roodink (06 14716657) projectleider Data Governance Brainport Smart District.  

Toekomstdenkers gezocht voor Gebruikersraad van Brainport Smart District!

Toekomstdenkers gezocht voor Gebruikersraad van Brainport Smart District!

Hoe zal ons leven over 20 jaar uitzien? En over 50 jaar? Hoe verandert onze woon- en werkomgeving? Verbouwen we dan ons eigen groenten? Rijden we nog wel met een auto naar ons werk? Voor de BSD Gebruikersraad (titel in ontwikkeling) zoeken we toekomstdenkers die hier over na willen denken. 

Brainport Smart District wil de slimste wijk van de wereld worden. Het wonen van de toekomst, maar dan nu al. Zo willen we van BSD een aantrekkelijke wijk maken, om te wonen, werken en te verblijven. De BSD Gebruikersraad zal zich bezighouden met deze brug tussen innovatie en realiteit.

De gebruikersraad kan door een bedrijf of instelling worden gevraagd om op een innovatieproject voor BSD te reageren: als dit idee straks onderdeel is van de wijk, hoe zouden bewoners en bezoekers dat dan ervaren? Waar moeten we rekening mee houden? Welke kansen en belemmeringen zien jullie? Daarnaast kan de gebruikersraad ook op eigen initiatief advies geven. 

Wat betekent een innovatief waterbesparend systeem eigenlijk voor je dagelijkse douche? Als de wijk autovrij wordt, kunnen kinderen veilig buiten spelen, maar blijft de wijk dan nog aantrekkelijk voor mensen die slecht ter been zijn? Stel dat we zorg lokaal en onderling organiseren, hoe verandert dat de band tussen buren? Welk effect heeft een gedeelde logeerkamer in de wijk op bezoekende familieleden?

Meedoen, hoe werkt dat?
We zijn opzoek naar mensen die vanuit eigen interesse mee willen denken over de alle vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen van BSD. In welke vorm geïnteresseerden (jij?) mee kunnen denken en hoe we dat gaan organiseren? Ook dat bespreken we graag met jou. Zo willen we samen nadenken over de manier van overleggen, samenwerken, frequentie, output en samenstelling van de raad. Als we dat duidelijk hebben, gaan we inhoudelijk van start.

Doe je met ons mee?
Ben jij geïnteresseerd in de allernieuwste innovaties en vind je het leuk om daarover mee te praten? Of ben jij in je eigen omgeving altijd scherp op wat er beter of anders kan? Ben je een kritische denker of kun jij spreken vanuit de ervaring van een specifieke doelgroep? Dan zijn we opzoek naar jou!

Stuur een mailtje naar Tove Elfferich, projectleider Gebruikersraad. 

 

 

Succesvolle online editie van het BSD Network Event!

Succesvolle online editie van het BSD Network Event!

Op 25 juni 2020 vond een succesvolle 6e editie van het Brainport Smart District Network Event plaats. Ditmaal geen fysieke bijeenkomst, maar een live-uitzending die online te volgen was. BSD ontwikkelen we samen en daarom was er gedurende de hele uitzending de kans om vragen te stellen of input te leveren via een tijdelijk WhatsApp nummer. 

Tijdens deze live-uitzending die gepresenteerd werd door Leon van der Zanden, hebben Cathalijne Dortmans (Wethouder Gemeente Helmond), Peter Portheine, Edwin Schellekens (Directie BSD) het publiek bijgepraat over de algemene stand van zaken in het nieuwe normaal, het uitvoeringsprogramma, de tijdelijke woningen en de uitkomsten van de Business Challenge wave 4!

Digitale ondertekening
Speciale aandacht was er voor alle geselecteerde partijen uit deze wave d.m.v. een digitale ondertekening. Naast deze ondertekening zijn er ook drie partijen (Selfstorage Helmond, Antea Group en Stichting Stadslandbouw Brandevoort) naar de studio gekomen om daar hun idee te pitchen in de studio.

Benieuwd naar de innovatieve ideeën van deze partijen? Of benieuwd naar wat er verder allemaal besproken is? Bekijk dan hier de uitzending terug! 

Let op! Het telefoon nummer is niet meer beschikbaar. Vragen kunt u mailen naar: info@brainportsmartdistrict.nl 

Online Seminars – Smart Cities Innovation Space

Online Seminars – Smart Cities Innovation Space

Meld je aan en doe mee met de Online Seminar series van Smart Cities Innovation Space! 

Het Smart Cities Innovation Space is een studenten gebaseerd programma van de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen het Smart Cities Innovation Space werken studenten, overheden en bedrijven gezamenlijk aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, specifiek op het gebied van Smart Cities.

Het Smart Cities Innovation Space organiseert een reeks aan online seminars over ‘Smart Cities in a Post-Corona World.’ In deze seminars zal onderzocht worden wat de rol van energie, transport, voedsel en gezondheidszorg in Smart Cities is.

Als projectpartner van het Smart Cities Innovation Space is Brainport Smart District uiteraard aanwezig tijdens dit online event. Daarom nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze interessante online seminars.

Wilt u meedoen aan deze online seminars? Lees dan snel de uitnodiging  en meld je aan!

Ambities Circulair Watersysteem Brainport Smart District bekend

Ambities Circulair Watersysteem Brainport Smart District bekend

Experts van de waterketenpartners die actief zijn in Brainport Smart District hebben een rapport opgeteld over hoe een circulair watersysteem in de wijk er uit kan zien. Het rapport is bedoeld om bewoners en andere initiatiefnemers te inspireren, de doelen te laten zien en om te laten zien dat deze doelen haalbaar zijn. In de WaterLab, die BSD hiermee lanceert, worden oplossingen ontworpen en getest om deze doelstellingen te realiseren. De waterketenpartners geven een eerste aanzet hiervoor met een menukaart van mogelijke maatregelen en technieken.

Download hier het rapport en de bijlagen:

Eindrapport Water Lab Brainport Smart District

Eindrapport Water Lab Brainport Smart District  – bijlagen

Klimaatadaptief watersysteem
Water is een belangrijk element voor onder andere energie, voedsel en klimaat. In Brainport Smart District wordt een circulair en klimaatadaptief watersysteem ontworpen dat bestand is tegen droogte en extreme neerslag. Het systeem gaat daarmee hittestress tegen

Inclusief en veerkrachtig watersysteem met bewoner centraal
Het is de gezamenlijke ambitie van de waterketenpartners om een inclusief en veerkrachtig watersysteem te creëren, toegesneden op klimaatverandering. De doelstellingen zijn integraal ontworpen met oplossingen voor andere BSD-programmalijnen, zoals circulariteit, gezondheid, voedsel, data en energie. De toekomstige bewoners van Brainport Smart District staan centraal, wat inhoudt dat het systeem een toegevoegde waarde biedt voor de samenleving. Water bevordert een gezond milieu en de gezondheid van bewoners, en het biedt slimme innovatieve diensten, die zowel functioneel als betaalbaar zijn.

Een vervolgstap van dit rapport is het verder uitwerken van een menukaart voor het circulaire watersysteem. Hierop staan oplossingen op perceel-, buurtschap- en wijkniveau.

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën rondom het circulaire watersysteem in BSD? Meld je aan op Brandevoort LAB!

Uitkomsten Business Challenge wave 4

Uitkomsten Business Challenge wave 4

Op 1 maart sloot de vierde ‘wave’ van de Business Challenge. In totaal zijn er maar liefst 48 innovatieve ideeën ingezonden van bedrijven die een project willen opstarten in BSD. Daarvan zijn 30 voorstellen online gepresenteerd aan de Selectiecommissie.

De Selectiecommissie heeft het Bestuur van stichting Brainport Smart District een positief advies uitgebracht over 19 voorstellen. Het bestuur van Stichting BSD moet deze selectie nog formaliseren. Hierna wordt met de geselecteerde partijen gezamenlijk een intentieovereenkomst opgesteld.

De geselecteerde bedrijven zijn;

 1. Baas BV 
 2. De Hoven
 3. Synthus Achmea
 4. Dura Vermeer
 5. CS2 Architecten
 6. St. Compaen / NBA
 7. Stichting Stadslandbouw
 8. Eco Plus Bouw
 9. Spectral Energy
 10. Selfstorage Helmond
 11. Box Systems
 12. Antea Group
 13. Seeons
 14. Weightless Living
 15. Eco Cabins
 16. Sips Supply
 17. Solarix
 18. NBA Architecten
 19. Oosterhoff 1