Business Challenge Wave 5: Werken en Ondernemen in BSD

Business Challenge Wave 5: Werken en Ondernemen in BSD

In de vijfde wave van de BSD Business Challenge besteden we aandacht aan Werken en ondernemen in BSD. Door Covid19 is het thuiswerken in een stroomversnelling gekomen en zijn steeds meer organisaties op zoek naar nieuwe, flexibele kantooroplossingen. Voor deze wave zijn we daarom op zoek naar ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen.

In het Stedelijk plan voor BSD werken we sinds 2017 met een uitgangspunt om wonen en werken in een meer hybride vorm fysiek bij elkaar te brengen. Daarvoor hebben we ca. 8 ha grond beschikbaar, verdeeld over de woningbouw plots in BSD. Daarnaast hebben we ruimte om ca. 4 ha te ontwikkelen als concentratie ‘bedrijventerrein’. Toen we dit plan ontwikkelden kenden we nog geen Covid19. Inmiddels kwam onder invloed hiervan het denken in een versnelling en het volgende artikel van McKinsey beschrijft dit zeer treffend:

“Vóór de pandemie bestond het idee dat kantoren cruciaal waren voor productiviteit, cultuur en het winnen van de oorlog om talent. Bedrijven streden intensief om eersteklas kantoorruimte in grote stedelijke centra over de hele wereld, en velen concentreerden zich op oplossingen die samenwerking bevorderden. Verdichting, open kantoorontwerpen, hoteling en coworking was het adagium.

Maar schattingen suggereren dat begin april 62 procent van de werkende Amerikanen tijdens de crisis thuis werkte, vergeleken met ongeveer 25 procent een paar jaar geleden. Tijdens de pandemie waren veel mensen verrast door hoe snel en effectief technologieën voor videoconferenties en andere vormen van digitale samenwerking werden toegepast. Voor velen waren de resultaten beter dan gedacht.

Volgens onderzoek van McKinsey geeft 80 procent van de ondervraagden aan dat ze graag thuis werken. Eenenveertig procent zegt productiever te zijn dan voorheen en 28 procent dat ze even productief zijn. Veel werknemers die zijn verlost van lange reizen en reizen, hebben productievere manieren gevonden om die tijd door te brengen, genoten van een grotere flexibiliteit bij het combineren van hun persoonlijke en professionele leven en besloten dat ze liever thuis werken dan op kantoor. Veel organisaties denken dat ze toegang hebben tot nieuw talent met minder lokale beperkingen, innovatieve processen kunnen toepassen om de productiviteit te verhogen, een nog sterkere cultuur te creëren en de vastgoedkosten aanzienlijk te verlagen.

Maar is het mogelijk dat de voldoening en productiviteit die mensen nu ervaren bij het werken vanuit huis, het product is van het sociale kapitaal dat is opgebouwd door talloze uren van waterkoeler gesprekken, vergaderingen en sociale engagementen vóór het uitbreken van de crisis? Zullen bedrijfsculturen en gemeenschappen in de loop van de tijd eroderen zonder fysieke interactie? Worden geplande en ongeplande momenten van samenwerking verstoord? Komt er minder mentorschap en talentontwikkeling? Is thuiswerken alleen gelukt omdat het als tijdelijk wordt beschouwd, niet als permanent?”

Wonen, werken en ondernemen

In het licht van de BSD-ambitie besteden we in Wave 5 van onze Business Challenge extra aandacht aan ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen. Dit mag dus gaan over combinaties van wonen en werken aan huis, flexibele (semi) lokale tijdelijke en flexibele kantooroplossingen eventueel gecombineerd met andere functies in BSD (logistiek, mobiliteit etc.), maar ook ideeën om de 4 ha bedrijventerrein op een BSD wijze invulling te geven en mogelijkheden om nieuw ondernemerschap te stimuleren en vooruit te helpen. Houdt daarbij in de gaten dat alle voorstellen zich moeten confirmeren aan onze innovatie ambities zoals vastgelegd in het Q-Book, dat u op onze website kan vinden.

Lees meer over de Business Challenges van Brainport Smart District

BSD één van de zes proeftuinen in grensoverschrijdend ConnectSME

BSD één van de zes proeftuinen in grensoverschrijdend ConnectSME

Bedrijven die milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen, kunnen zich vanaf nu opgeven voor het grensoverschrijdend ConnectSME-programma. Het programma biedt 36 mkb’s en kmo’s uit de grensregio Vlaanderen-Nederland de kans om hun prototypes uit te werken en te testen in een reële omgeving in een van de deelnemende proeftuinen. Zo wil men de volwassenheid van duurzame innovaties verhogen en hen sneller de weg naar de markt laten vinden. Op die manier versterkt en bevordert ConnectSME de samenwerking, innovatie en duurzame ontwikkeling van de grensregio en draagt het bij tot de CO2-reductie en het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelen.

Investeren in duurzame innovatie

De Corona-crisis heeft veel bedrijven ertoe aangezet om waardevoller te innoveren en creatiever in te spelen op bepaalde uitdagingen zoals klimaatverandering. Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, is het belangrijk dat duurzame technologische innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Voor veel bedrijven die duurzame technologieën ontwikkelen, is het moeilijk om de zogeheten ‘Vallei des Doods’ te overbruggen. Er is vaak een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig om het innovatief product naar commerciële schaal te brengen, terwijl potentiële stakeholders nog niet durven te investeren. Duurzame innovatieve oplossingen moeten dus sneller uitgerold worden.

Hoe werkt het?

Er zijn 36 vouchers te vergeven. Geselecteerde bedrijven kunnen deze vouchers inzetten voor advies en de kans om hun innovatie in een van de proeftuinen te demonstreren en te ontwikkelen. Zo krijgen ze feedback op basis van het werkelijke gebruik van de technologie en ontstaan inzichten die leiden tot verdere verfijningen van het product. Dit verhoogt de kansen op commercieel succes. De producten worden ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de bekendheid ervan te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in de vorm van meer omzet en meer tewerkstelling in de grensregio.

Meer weten over dit programma?. Ga dan naar de projectpagina over ConnectSME.

 

Zelfrijdende minibus FABULOS is in Helmond

Fabulos shuttle

Zelfrijdende minibus FABULOS is in Helmond

Het is zover: de voorbereidingen voor de proef met de zelfrijdende minibus van het Europese project FABULOS in Helmond starten. De shuttle zal gaan rijden tussen Brandevoort Station en de Automotive Campus en zo ook door het gebied van Brainport Smart District.

De komende weken worden de shuttle en de route rijklaar gemaakt en worden testritten gereden. Als de minibus slaagt voor het eindexamen en de RDW en gemeente groen licht geven, dan start de proef met de zelfrijdende minibus medio januari. Mét reizigers, conform coronarichtlijnen en tussen het verkeer. Zonder chauffeur, maar met een veiligheidssteward die continu meekijkt en kan ingrijpen als het nodig is. “De weg is nog lang, maar dit is een grote stap vooruit naar een duurzame en verkeersveilige toekomst”, aldus wethouder Antoinette Maas.

Veiligheid voorop

de route van de Fabulos shuttleDe zelfrijdende minibus rijdt straks tussen Brandevoort station en de Automotive Campus. De route doorkruist Brainport Smart District. De drie kilometer lange route bevat vier haltes. Het gaat om station Brandevoort, Berenbroek en twee haltes op de Automotive Campus. De zelfrijdende minibus rijdt tijdens deze testfase met een snelheid van maximaal 18 kilometer per uur. Dat is ongeveer een gemiddelde fietssnelheid. Op de minibus zitten sensoren waardoor het bewegingen op afstand kan waarnemen en zelf actie onderneemt. Voor de veiligheid worden er verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen, zoals een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor al het verkeer op de route. De shuttle wijkt niet af van zijn baan waarop hij is geprogrammeerd, ook rijdt hij voorzichtiger dan een gemiddeld weggebruiker en kan hij nog onverwacht remmen. Dus op de testroute worden andere weggebruikers door informatieborden daarvoor gewaarschuwd.

Makers van de toekomst

Helmond is als onderdeel van de regio Brainport Eindhoven binnen Europa een voorloper op gebied van slimme mobiliteit. Samen met het bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen wordt nieuwe technologie in Helmond ontwikkeld én toegepast, op straat en op de Automotive Campus. Dat is niet de enige reden waarom gemeente Helmond deelneemt aan de proef. “De stad groeit, dus ook het vervoer neemt toe”, aldus wethouder Antoinette Maas. “We willen een verkeersveilige, bereikbare, groene en schone stad zijn met duurzame vormen van vervoer voor iedereen. Helmond is een fietsstad met maar liefst vier treinstations, maar het busvervoer staat onder druk. Zelfrijdend vervoer kan hiervoor in de toekomst een oplossing zijn. Daarom investeren we samen met Europa, de regio Brainport Eindhoven en het Zuid-Nederlandse programma SmartwayZ.NL in slimme mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit en zelfrijdend vervoer”.

Europees project
De Europese Commissie, Regio Deal Brainport Eindhoven en de gemeente Helmond maken de proef financieel mogelijk. De proef is onderdeel van het Europese project FABULOS dat in Noorwegen, Finland, Griekenland, Estland en Nederland wordt uitgevoerd om deze nieuwe, duurzame vormen van vervoer te ontwikkelen en testen. De pilot in Helmond wordt uitgevoerd door het internationale consortium SAGA uit Noorwegen en Finland. The Future Mobility Network is het Nederlandse bedrijf dat lokaal de ingebruikname organiseert van het voertuig van de Franse fabrikant Navya. RDW beoordeelt op de minibus de weg op mag. Daarnaast werken tal van nationale organisaties mee: Brainport Smart District, Automotive Campus Helmond, Brandweer Brabant-Zuidoost, politie, onderzoekscentrum TNO, Fontys Hogescholen, Breda University of Applied Sciences, provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL, Hermes, Aon en Hanenberg Wegenbouw.

Blijf op de hoogte

In het begin van de proef reizen vanwege Corona alleen nog studenten en medewerkers van de Automotive Campus en bedrijven aan de route mee. Wil je graag een rit meemaken? Stuur een mail naar fabulos@helmond.nl en blijf op de hoogte. Kijk voor meer informatie over de zelfrijdende minibus op www.helmond.nl/fabulos en www.fabulos.eu.

Connect SME: Grensoverschrijdend samenwerken

Connect SME: Grensoverschrijdend samenwerken

Waarvoor staat ConnectSME?

Brainport Smart District is één van de zes proeftuinen in Nederland en Vlaanderen die deelnemen aan ConnectSME. Het stimuleren van innovatietrajecten van MKB- en KMO-bedrijven om hun innovaties sneller naar de markt te brengen en zo CO2-reducties te maximaliseren, is het doel. 

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, is het van belang dat duurzame technologische innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Voor veel KMO’s en MKB-en die duurzame technologieën ontwikkelen in Vlaanderen en Nederland, is het moeilijk om de zogeheten ‘Vallei des Doods’ te overbruggen. Er is vaak een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig om het innovatief product naar commerciële schaal te brengen, terwijl potentiële klanten nog niet durven te investeren in de innovatieve producten. Daarnaast is het van belang om de juiste technologieën te selecteren die op lange termijn CO2-reducties zullen maximaliseren.

Hoe werkt het?

Met een consortium van zes proeftuinen en twee clusters, faciliteert het ConnectSME project demonstratieprojecten voor duurzame technologische innovaties in Vlaanderen en Zuid-Nederland. De proeftuinen bieden een ontwikkelings- en demonstratie-omgeving voor innovatieve technologieën, volgens een gebruikersgericht, open innovatie-ecosysteem.

Geselecteerde KMO’s en MKB-en ontvangen vouchers waarmee ze advies krijgen en de kans om hun innovatie in deze fysieke testomgeving te demonstreren en te ontwikkelen. Door drempels voor grensoverschrijdende samenwerking weg te nemen, wil ConnectSME de marktintroductiekansen van innovatieve technologieën in de grensregio Vlaanderen-Nederland verbeteren.

Wie kan deelnemen?

Het ConnectSME-project richt zich op Vlaamse en Nederlandse KMO’s en MKB-bedrijven.

Herken jij je in onderstaande punten? Schrijf je dan zeker in:

  • Je bent actief in de grensregio. Meer informatie op www.grensregio.eu
  • Je ontwikkelt technologie die CO2-reductie en de klimaatdoelstellingen bevordert
  • Je focust met je technologie op energie of is daaraan gerelateerd
  • Je hebt je innovatie reeds ontwikkeld en zoekt naar een manier om die te schalen
  • Jouw innovatie is nieuw in de grensregio

Meer lezen?

Download de flyer over ConnectSME met meer informatie. 

EIGENAAR PROJECT

ConnectSME

PARTNERS

Thorsite (VITO), Snowball en Green Energy Park in Vlaanderen

The Green Village (TU Delft), Future Energy Lab Metalot (TU Eindhoven) en Brainport Smart District in Nederland

PROGRAMMALIJNEN

Wijk met energie

Selectiefase aanbesteding slimme infrastructuur Brainport Smart District gestart

Selectiefase aanbesteding slimme infrastructuur Brainport Smart District gestart

 

Op 4 december 2020 is de aanbesteding voor de Slimme Infra van Brainport Smart District gestart. Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van een marktpartij waarmee het ontwerp, realisatie, operationalisatie en optimalisatie van de slimme infrastructuur ten behoeve van de wijk samen opgepakt kan worden in een bouwteam. In dat bouwteam zal naast de marktpartij die uit deze aanbesteding komt ook vanuit quadruple helix verband deel worden genomen door overheden, bewoners en kennisinstellingen en nutsbedrijven. Op deze manier wil BSD gezamenlijk met alle stakeholders integraal de innovatieve infrastructuur gaan realiseren.

Interesse?
Voor deze aanbesteding is een selectieleidraad opgesteld. Marktpartijen die interesse hebben om deel te nemen aan deze aanbesteding kunnen op Tenderned alle informatie vinden. 

Over de slimme infrastructuur in BSD
Eén van de onderdelen van BSD is een slimme infrastructuur, zowel onder- als bovengronds. Denk hierbij aan infrastructuur die te maken heeft met water(huishouding), riolering, energie, data, smart mobility, openbare verlichting en afvalstromen. Eerder heeft er een markconsultatie Slimme infrastructuur plaatsgevonden.

Staatssecretaris Van Veldhoven brengt digitaal bezoek aan Brainport Smart District en DENS

Staatssecretaris Van Veldhoven brengt digitaal bezoek aan Brainport Smart District en DENS

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven bezocht 30 november DENS en Brainport Smart District (BSD), om te zien hoe circulair bouwen in de praktijk vorm krijgt. Vanwege de geldende coronamaatregelen vond dit bezoek digitaal plaats. Staatssecretaris Van Veldhoven was onder de indruk van de verschillende innovaties die in Helmond tot stand komen. “Het belang van investeren in innovaties is niet te onderschatten. De circulaire economie is het missende puzzelstukje om de klimaatdoelen van Parijs te halen. En dat biedt ook kansen aan Nederlandse bedrijven, die goed zijn in circulair ontwerpen en bouwen. Het mes snijdt dus aan twee kanten”, aldus de staatssecretaris.

In een online meeting ging Van Veldhoven, in bijzijn van onder meer wethouder Cathalijne Dortmans, burgemeester Blanksma en Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, in gesprek met ondernemers Max Aerts en Tijn Swinkels van DENS. Zij kreeg te zien hoe DENS bijdraagt aan de Bouwplaats van de Toekomst met de toepassing van hydrozine. “Hydrozine, ook wel mierenzuur genoemd, levert aan stroomaggregaten duurzame stroom, volledig vrij van schadelijke emissies en geluid. Hiermee dragen wij bij aan een schone bouwplaats en het terugdringen van schadelijke stoffen”, vertelt Max Aerts, oprichter van DENS.

Proeftuin
Na het gesprek met DENS werd de staatssecretaris bijgepraat over de ontwikkelingen in Brainport Smart District. Deze nieuw te ontwikkelen wijk in Helmond is de plek waar duurzame innovaties uit de Brainport Regio kunnen landen en waar de partners gezamenlijk durven te experimenteren. De hydrozine aggregaat van DENS zal ook ingezet worden bij bouwprojecten in Brainport Smart District en is hiermee één van de vele onderdelen die samen het innovatieve en circulaire karakter van de wijk vormgeven. “Proeftuinen als BSD zijn enorm belangrijk voor de verschillende transities op gebied van onder andere duurzaamheid en circulariteit die we als land en regio moeten doormaken. Innovatiegelden en investeringen, nationaal en internationaal, zijn uiterst relevant om onze innovatieve concepten te toetsen, testen en waar nodig bij te stellen”, aldus wethouder Cathalijne Dortmans en tevens voorzitter van de Stichting Brainport Smart District.

BSD onderdeel van gezamenlijke aanvraag Woningbouwimpuls

BSD onderdeel van gezamenlijke aanvraag Woningbouwimpuls

Gemeente Helmond heeft, samen met de gemeente Eindhoven en Geldrop-Mierlo, in de tweede tranche een aanvraag ingediend om voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in aanmerking te komen. Het gaat om de projecten Geldrop Centrum, Helmond Brainport Smart District en Eindhoven District E. Hiermee willen de gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) opnieuw financiële middelen vergaren om de woningbouw in onze regio te versnellen. De ingediende aanvragen zijn samen goed voor het versnellen van ongeveer 1850 woningen in onze regio.

In Brainport Smart District is ruimte voor ca. 500 tijdelijke woningen, die volgend jaar al worden gerealiseerd. Het gaat hier vooral om woningen voor 1 of 2 persoons huishoudens. De bedoeling is dat de woningen minimaal 15 jaar zullen blijven staan. “Het project is bedoeld om de druk op de woningmarkt te verlichten. Dat is goed nieuws voor mensen die snel een betaalbare woning nodig hebben en die daar nu weinig kans op maken. Hiermee kunnen we concreet iets doen voor mensen die al jaren op een huurwoning moeten wachten, of starters die zich door de strenge regels geen koopwoning kunnen veroorloven”, vertelt wethouder Gaby van den Waardenburg uit Helmond.

Bidbook
De negen SGE gemeenten hebben samen een bidbook gemaakt en ook tijdens deze tweede ronde de aanvragen afgestemd. Het doel is om meer betaalbare woningen versneld in onze regio te kunnen realiseren. Naast de tijdelijke woningen in BSD zijn ook middelen aangevraagd om 800 woningen in het project Centrum Geldrop te realiseren. Namens de gemeente Eindhoven is het project Eindhoven District E ingediend. Het gaat hier om 510 woningen in hartje centrum. Naar verwachting weten de gemeenten in eind februari/begin maart 2021 of de aanvragen ook daadwerkelijk toegekend zijn.

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Wij werken samen op vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. De negen gemeenten in het SGE hebben in maart 2019 samen met het Rijk en de Provincie een woondeal gesloten waarin is afgesproken om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, gezien de druk die op dit moment op de woningmarkt is ontstaan. De economische ontwikkeling in onze regio heeft de laatste jaren voor extra werkgelegenheid en een positief migratiesaldo gezorgd. Terwijl de effecten van de Coronacrisis nog moeilijk te voorspellen zijn, is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze trend in de komende periode structureel gaat veranderen. Veel mensen willen zich in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) vestigen waardoor er een sterke huishoudensgroei is en krapte op de woningmarkt. Alle smaken woonmilieus zijn in het stedelijk gebied te vinden. Die diversiteit is onze kracht en dé kern die we willen versterken.

Business Challenge Wave 5 open: Werken en Ondernemen in BSD

Business Challenge Wave 5 open: Werken en Ondernemen in BSD

In de vijfde wave van de BSD Business Challenge besteden we aandacht aan Werken en ondernemen in BSD. Door Covid19 is het thuiswerken in een stroomversnelling gekomen en zijn steeds meer organisaties op zoek naar nieuwe, flexibele kantooroplossingen. Voor deze wave zijn we daarom op zoek naar ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen.

In het Stedelijk plan voor BSD werken we sinds 2017 met een uitgangspunt om wonen en werken in een meer hybride vorm fysiek bij elkaar te brengen. Daarvoor hebben we ca. 8 ha grond beschikbaar, verdeeld over de woningbouw plots in BSD. Daarnaast hebben we ruimte om ca. 4 ha te ontwikkelen als concentratie ‘bedrijventerrein’. Toen we dit plan ontwikkelden kenden we nog geen Covid19. Inmiddels kwam onder invloed hiervan het denken in een versnelling en het volgende artikel van McKinsey beschrijft dit zeer treffend:

“Vóór de pandemie bestond het idee dat kantoren cruciaal waren voor productiviteit, cultuur en het winnen van de oorlog om talent. Bedrijven streden intensief om eersteklas kantoorruimte in grote stedelijke centra over de hele wereld, en velen concentreerden zich op oplossingen die samenwerking bevorderden. Verdichting, open kantoorontwerpen, hoteling en coworking was het adagium.

Maar schattingen suggereren dat begin april 62 procent van de werkende Amerikanen tijdens de crisis thuis werkte, vergeleken met ongeveer 25 procent een paar jaar geleden. Tijdens de pandemie waren veel mensen verrast door hoe snel en effectief technologieën voor videoconferenties en andere vormen van digitale samenwerking werden toegepast. Voor velen waren de resultaten beter dan gedacht.

Volgens onderzoek van McKinsey geeft 80 procent van de ondervraagden aan dat ze graag thuis werken. Eenenveertig procent zegt productiever te zijn dan voorheen en 28 procent dat ze even productief zijn. Veel werknemers die zijn verlost van lange reizen en reizen, hebben productievere manieren gevonden om die tijd door te brengen, genoten van een grotere flexibiliteit bij het combineren van hun persoonlijke en professionele leven en besloten dat ze liever thuis werken dan op kantoor. Veel organisaties denken dat ze toegang hebben tot nieuw talent met minder lokale beperkingen, innovatieve processen kunnen toepassen om de productiviteit te verhogen, een nog sterkere cultuur te creëren en de vastgoedkosten aanzienlijk te verlagen.

Maar is het mogelijk dat de voldoening en productiviteit die mensen nu ervaren bij het werken vanuit huis, het product is van het sociale kapitaal dat is opgebouwd door talloze uren van waterkoeler gesprekken, vergaderingen en sociale engagementen vóór het uitbreken van de crisis? Zullen bedrijfsculturen en gemeenschappen in de loop van de tijd eroderen zonder fysieke interactie? Worden geplande en ongeplande momenten van samenwerking verstoord? Komt er minder mentorschap en talentontwikkeling? Is thuiswerken alleen gelukt omdat het als tijdelijk wordt beschouwd, niet als permanent?”

Wonen, werken en ondernemen

In het licht van de BSD-ambitie besteden we in Wave 5 van onze Business Challenge extra aandacht aan ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen. Dit mag dus gaan over combinaties van wonen en werken aan huis, flexibele (semi) lokale tijdelijke en flexibele kantooroplossingen eventueel gecombineerd met andere functies in BSD (logistiek, mobiliteit etc.), maar ook ideeën om de 4 ha bedrijventerrein op een BSD wijze invulling te geven en mogelijkheden om nieuw ondernemerschap te stimuleren en vooruit te helpen. Houdt daarbij in de gaten dat alle voorstellen zich moeten confirmeren aan onze innovatie ambities zoals vastgelegd in het Q-Book, dat u op onze website kan vinden.

Inschrijven Business Challenge kan tot 27 november
Op de website treft u informatie, de procedure en formulieren om uw interesse kenbaar te maken en mee te doen aan Wave 5 van onze Business Challenge. Deze Wave hebben we inmiddels opengesteld en zal sluiten op 27 november. Nog dit jaar zal de selectie plaatsvinden via korte pitches, die we eind november online organiseren.

Lees meer over de Business Challenges van Brainport Smart District

BSD benoemt Marcel Thaens en Ben Kokkeler als voorzitters Data Advisory Team en Ethisch Team

Verantwoord gebruik van Data binnen BSD

BSD benoemt Marcel Thaens en Ben Kokkeler als voorzitters Data Advisory Team en Ethisch Team

In Brainport Smart District (BSD) willen we op een verantwoorde manier omgaan met data. En moeten de toekomstige bewoners maximaal zeggenschap houden over hun data. Kortgezegd zijn dat de uitgangspunten voor het project Data Governance. Om de organisatie te ondersteunen bij deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken heeft BSD een Data Advisory Team en een Ethisch Team ingesteld. Voor deze twee adviescommissies zijn respectievelijk Marcel Thaens en Ben Kokkeler door het stichtingsbestuur van BSD benoemd als voorzitter.

Marcel Thaens benoemd tot voorzitter Data Advisory Team

Marcel Thaens is bestuurskundige en is vanuit zijn rol als CIO bij de provincie Noord-Brabant betrokken bij de praktijk van data gedreven werken. Vanuit zijn verleden als consultant en bijzonder hoogleraar heeft hij veel ervaring met ICT en strategische innovaties in de publieke sector. Hij is ook lid van het Q-Team van BSD.

 

 

Ben Kokkeler benoemd tot voorzitter Ethisch Team

 

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans Hogeschool en principal consultant bij de Technopolis Group. Kokkeler is niet alleen deskundig op het gebied van digitalisering en veiligheid, maar slaat vanuit zijn rol als lector een brug tussen praktijkgericht onderzoek, onderwijs en innoverende praktijkprojecten, zoals Brainport Smart District.

 

Samenwerking
Als voorzitters van het Data Advisory Team respectievelijk het Ethisch Team zullen Thaens en Kokkeler in goede onderlinge samenwerking een belangrijke rol gaan spelen in het scheppen van voorwaarden voor een verantwoorde en geslaagde digitale (experimenteer) omgeving en inrichting van deze wijk van de toekomst. Beide teams adviseren aan het Q-Team respectievelijk aan het bestuur van de Stichting Brainport Smart District.

Data Advisory Team
De doelstelling van het Data Advisory Team is om te adviseren over de implementatie van digitale experimenten, innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. De uitgangspunten en ambities zoals verwoord in het Data Manifest en het Q-Book van BSD vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Ethisch Team
BSD is een living lab waarin op verantwoorde wijze sociale experimenten worden georganiseerd met digitale data, software, woningen en devices. BSD is hierin een koploper in Nederland. Deze experimenten die bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen met burgers uitvoeren zullen vragen oproepen rond ethische en sociale impact. Het Ethisch Team ambieert niet om deze vragen direct te beantwoorden, maar het Team zorgt ervoor dat er actief geleerd kan worden uit de diverse initiatieven en projecten. Tegelijk toetst het Team deze nieuwe initiatieven en mobiliseert burgers en professionals om aan geleide dialogen en praktijkonderzoek deel te nemen. Daarmee ontstaat een nader zicht op de mogelijke antwoorden die nodig zijn.

Data Manifest
Het Data Advisory Team en het Ethisch Team maken onderdeel uit van de Governance van BSD. Deze slimste wijk van Nederland heeft als doelstelling om een verantwoord gebruik van data en (digitale) technologie te waarborgen, voor zowel het welzijn van de burgers, als om hen maximale kansen te bieden om hun eigen wijk en leefomgeving verder vorm te geven. In juni 2020 heeft het stichtingsbestuur het Data Manifest vastgesteld. In dit Manifest staan de burgers centraal. Het Manifest geeft de basis en de richting voor burgers en andere partijen die willen participeren. Van partijen die participeren in de ontwikkeling van Brainport Smart District wordt gevraagd om maximale inspanning te leveren om de ambities van het Data Manifest te realiseren.

Voor vragen over het project Data Governance kunt u contact opnemen met Carlien Roodink via c.roodink@brainportsmartistrict.nl 

Lees meer over het project Data Governance.

Marktconsultatie slimme infrastructuur Brainport Smart District van start

Marktconsultatie slimme infrastructuur Brainport Smart District van start

Innovatiekracht vanuit de markt gezocht

Brainport Smart District (BSD) moet de slimste wijk ter wereld worden. Dat betekent dat we volop pionieren en experimenteren. We leren door te doen. Maar om de slimste wijk te kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren is het ook noodzakelijk om op tijd gebruik te maken van de innovatiekracht van de bedrijven en kennisinstellingen. Daarom zijn we nu op zoek naar die innovatiekracht op het gebied van slimme infrastructuur. Via een marktconsultatie willen we in gesprek komen met de juiste partners.

Slimme infrastructuur in BSD
Eén van de onderdelen van BSD is een slimme infrastructuur, zowel onder- als bovengronds. Denk hierbij aan infrastructuur die te maken heeft met water(huishouding), riolering, energie, data, smart mobility, openbare verlichting en afvalstromen. Hoe deze infrastructuur er exact uit moet komen te zien, weten we nog niet. Wel weten we dat governance-vraagstukken een integraal onderdeel uitmaken van de slimme infrastructuur. Ook de uitgangspunten zijn al opgesteld: innovatief, adaptief en flexibel, bedrijfszeker, no-regret, redundant, onderhoud en update zonder overlast en geen vendor-lock in. Naast een innovatieve basisinfrastructuur geldt de ambitie van een aanvullend innovatieniveau.

Marktconsultatie Slimme infrastructuur
BSD is op zoek naar early adopters: lokale en internationale pioniers die open staan om te experimenteren met nieuwe manieren van leven en werken. Ook hechten we grote waarde aan de visie van marktpartijen op de opgave. Om die reden wil Stichting BSD met de markt in gesprek in deze open marktconsultatie voordat een aanbesteding van start gaat. De uiteindelijke aanbesteding heeft als doel om marktpartijen te contracteren die de slimme infrastructuur (helpen) ontwerpen, realiseren, operationaliseren en voortdurend optimaliseren.

Samenwerkingsverband aangaan
De opgave voor de slimme infrastructuur is breed en bestaat uit diverse onderdelen. De kans dat één bedrijf de gehele uitvoering kan realiseren is klein. Een samenwerkingsverband tussen verschillende marktpartijen ligt daarom voor de hand. Met deze marktconsulatie wil Stichting BSD marktpartijen mobiliseren en stimuleren om elkaar op te zoeken en elkaar te versterken.

Proces
De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke aanmelding en een gespreksronde (op uitnodiging). In de marktconsultatie vraagt SBSD aan marktpartijen informatie die kan helpen bij de uitwerking van de aanbesteding. De informatie en kennis die we tijdens de marktconsultatie verzamelen, kunnen bijdragen aan een betere aanbesteding en vervolgens een succesvol project. Informatie over deze consultatie is vanaf 18 september te vinden op https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205889

Tijdlijn en vragen
Tot 1 oktober 10.00 uur kunnen bedrijven inschrijven op deze marktconsultatie. Vervolgens vinden er medio oktober vervolggesprekken plaats met de geselecteerde partijen. In week 42 wil SBSD de marktconsultatie afronden. Heeft u vragen over deze marktconsultatie, neem dan contact op met Raymond van Calker via bsd@significant.nl.

Over Brainport Smart District
Brainport Smart District wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor digitalisering, vervoer, gezondheid, energieopwekking en –opslag en circulair bouwen. De bewoners spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De wijk wordt een real-life proeftuin (living lab) voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken, op een wijze die onze planeet niet verder belast, vervuilt of uitput. Brainport Smart District wordt gerealiseerd in Helmond, in Brandevoort in de periode 2019-2029.

De gemeente Helmond, de provincie Noord-Brabant, de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit van Tilburg en Brainport Development hebben in 2018 de Stichting Brainport Smart District opgericht (en nemen daaraan deel) om de beoogde innovaties te realiseren. SBSD is daarmee opdrachtgever voor deze marktconsultatie en de nog te houden aanbestedingsprocedure.