Innovation Space

De meest fysiek-veilige wijk ter wereld

De meest fysiek-veilige wijk ter wereld

Innovatie bij Brandweer Brabant-Zuidoost

Brandweer Brabant-Zuidoost ziet veel kansen om wonen en ondernemen in de toekomst veiliger te maken. Brainport Smart District (BSD) maakt dat mogelijk door versnelde innovatie. De grootste winst van deelname aan Brainport Smart District is het versnelde leerproces op het gebied van brandveiligheid, innovatieve brandpreventie en meer kennis over menselijk gedrag op het gebied van veiligheid.

Maximale veiligheid
Ons doel is dat de wijk zo ontworpen, ingericht, gebouwd en gebruikt wordt dat er minimale kans is op overlijden, letsel, schade en vervolgschade door brand en andere incidenten. Dit willen we bereiken door, onder andere, de ontwikkeling van brandveilige materialen, supersnelle detectiesystemen en automatische blussystemen die geen nevenschade veroorzaken.

Innovatief dankzij data
Data maakt mogelijk dat we kunnen voorspellen wanneer en waar een incident zich voordoet, hulpdiensten real-time informatie krijgen over de snelste en gezekerde route naar een incident en dat deuren automatisch ontgrendeld worden in een noodsituatie. Om de innovaties op het gebied van brandveilig leven en wonen waar te maken, is er nauwe samenwerking met de programma lijn Digitale wijk. Deze samenwerking maakt ook mogelijk dat:

 • Drukte-indicatoren een beeld geven van het aantal mensen in een ruimte (denk aan Google-GPS informatie).
 • burgers ingeschakeld kunnen worden voor hulpverlening, bijvoorbeeld door de route naar een AED te sturen;
 •  bewoners en aanwezigen real-time informatie op kunnen halen over hoe ze moeten handelen bij een incident (bijvoorbeeld via smartwatches en andere mobile devices);

Samen 
Samen zorgen we ervoor dat gebouwen en gebieden snel en veilig te verlaten zijn als bebouwing en de omgeving onvoldoende bescherming bieden. Daarnaast maakt de omgeving snel en effectief optreden van hulpdiensten mogelijk vanwege de goede bereikbaarheid en aanrijdroutes, actuele informatie over aanwezige personen, gevaarlijke stoffen en blusmiddelen. Het belangrijkste is dat iedereen bekend is met de risico’s en weet hoe te handelen als het dan toch mis gaat. Dit leidt tot meer zelf- en samenredzaamheid.

 

EIGENAAR PROJECT

Eindhoven University of Technology

PARTNERS

OPZuid | Europese Unie | Provincie Noord-Brabant | Techno Broker | Omines | Team CASA | VIRTue

PROGRAMMALIJNEN

circulaire wijk | participatieve wijk | sociaal en veilige wijk | gezonde wijk | digitale wijk | mobiele wijk | wijk met energie

Gemeenteraad bijeenkomst

BSD presenteert Q-Book aan gemeenteraad Helmond

BSD presenteert Q-Book aan gemeenteraad Helmond

Donderdag 6 februari presenteerde Brainport Smart District een concept van het Quality Book (Q-Book) aan de gemeenteraad van Helmond. Aan de hand van BSD gemeenteraad Mentimeter en negen thematische gesprekstafels gingen de raadsleden met het team van Stichting BSD in gesprek. Hierbij waren ook verschillende pioniers betrokken; mensen die als toekomstig bewoner van BSD betrokken zijn bij de ontwikkeling van de slimme wijk.

Vertraging en start bouw tijdelijke woningen

Zowel de pioniers als de Stichting BSD ervaren de vertraging in het bouwproces als erg vervelend. “Er zijn pioniers die hun huis al verkocht hebben en nu geen vaste woning hebben” bepleitte Cathalijne Dortmans (bestuursvoorzitter BSD en wethouder gemeente Helmond), “daarom willen we de pioniers ook een aanbod doen van de tijdelijke woningen.” De bouw van deze tijdelijke woningen start naar verwachting na de zomer.

Opbrengsten

De opbrengsten van de negen thematische gesprekken met raadsleden en pioniers neemt BSD mee ter overweging in de definitieve versie van het Q-Book. De afbeeldingen hiernaast geven een weergave van die gesprekken. Lees hier een uitgebreid verslag per thema.

Bezoek Maxime Verhagen

Maxime Verhagen bezoekt DENS en Brainport Smart District

Maxime Verhagen bezoekt DENS en Brainport Smart District

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, bezocht op donderdag 16 januari DENS en Brainport Smart District op de Automotive Campus Helmond, om inspiratie en kennis op te doen over bouwinnovaties die ontwikkeld worden binnen Brainport. Verhagen: “Bouwend Nederland heeft veel behoefte aan innovaties. Hier in Brainport Smart District leren we wat we elders óók kunnen toepassen.”

Ook Helmondse ondernemer Frans van den Heuvel (Bouwbedrijf Van den Heuvel), algemeen bestuurslid van Bouwend Nederland, was bij het bezoek aanwezig In het bijzijn van burgemeester Blanksma en wethouder Dortmans is gesproken over de toekomstige slimme Helmondse woon- en werkwijk als grootschalig experiment voor nieuwe vormen van bouwen, samenleven, energie, watervoorzieningen en vervoer. Blanksma over wetgeving en innovatie: “Laten we samen op zoek gaan naar experimenteerruimte.”

Veilige, duurzame stroomvoorziening

DENS ontwikkelt een hydrozine (ook wel mierenzuur genoemd) stroomaggregaat dat duurzame stroom levert, volledig vrij van schadelijke emissies en geluid. Deze aggregaat kan ingezet worden bij bouwprojecten in Brainport Smart District. DENS levert daarmee een belangrijke bijdrage aan regionale en landelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en circulariteit.

Circulair bouwen in Helmond

Het hydrozine aggregaat is één van vele onderdelen die het innovatieve en circulaire karakter van de slimme wijk vormen. Maxime Verhagen kreeg tijdens zijn bezoek  ook andere voorbeelden van circulaire projecten te zien zoals sociale zorg- en woonvoorzieningen, voedselproductie in huis, energie delen, gedeelde mobiliteit en databeheer door bewoners.

Business Challenge

Brainport Smart District is continu op zoek naar nieuwe ideeën en innovaties die de wijk slimmer maken. Tot en met 29 februari a.s. kunnen hiervoor nieuwe ideeën ingediend worden via de Business Challenge.

Bezoek Maxime Verhagen
Q-Team LR

Onafhankelijk Quality Team geïnstalleerd

Onafhankelijk Quality Team geïnstalleerd

Om te zorgen dat projecten voldoen aan de ambitie en doelstellingen van Brainport Smart District, heeft BSD een onafhankelijk Quality Team (Q-Team) geïnstalleerd. Deze commissie toetst ingediende projectvoorstellen aan de hand van het daarvoor opgezet Quality Book (Q-Book).

In het Q-team nemen deel:

 • Elphi Nelissen (voorzitter)
 • Pieter van Wesemael (lid Ruimtelijke Kwaliteit)
 • Inge bongers (lid Gezondheid)
 • Marcel Thaens (lid Data)
 • Anke van Hal (lid Energie en circulariteit)
 • Frans Tillema (lid Mobiliteit)
 • Caroline Baan (lid Sociaal en veilig)
 • Angelique Bellemakers (lid Participatie)
 • Ben van Berkel (bijzonder lid Supervisor Stedenbouw en architectuur)

Naast de voorzitter en de leden verantwoordelijk voor de verschillende programma’s van BSD, is bijzonder lid Ben van Berkel bijzonder lid; hij neemt deel aan de vergaderingen maar niet aan de besluitvorming. Edwin Schellekens (directeur BSD) ondersteunt het Q-Team als secretaris.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van gemeente Helmond hebben het Q-Team formeel benoemd tot adviescommissie voor de ontwikkeling van BSD.

UNStudio-BSD-SundayBrunch-CopyrightPlomp-1-1920-1152

Business Challenge wave 4 open

Business Challenge wave 4 open

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan ontwikkeling van Brainport Smart District? Een concept, een product of dienst of juist een methode die invulling geeft aan de programmalijnen van BSD (participatie, mobiliteit, gezondheid, data, circulariteit, sociaal & veilig en energie)? U kunt uw idee nu indienen via de Business Challenge tot en met 29 februari 2020.

Open uitvraag
De Business Challenge is een open uitvraag aan bedrijven, kennisinstellingen, studenten teams, andere organisaties en particulieren om innovaties aan te dragen die passen bij de slimste woon- en werkwijk ter wereld. Tot op heden zijn er meer dan 200 initiatieven ingediend, waaruit bijna veertig projecten zijn gestart. De veertig lopende projecten geven invulling aan de programmalijnen.

De slimste wijk ter wereld
Brainport Smart District biedt een platform en een podium om innovaties te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Dit kunnen commerciële producten zijn, maar ook initiatieven vanuit particulieren  of andere innovatieve ideeën. De wijk wordt ontwikkeld samen met toekomstige bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze partijen zijn reeds actief betrokken en hebben een belangrijke rol bij zowel de algemene ontwikkeling als de projecten binnen BSD.

Platform en podium
Initiatiefnemers die meedoen aan de Business Challenge worden automatisch lid van het Business Network. Bedrijven en andere initiatiefnemers vinden elkaar hierin om samen tot nieuwe ideeën en projecten te komen. Hieruit zijn al vaker nieuwe consortia én nieuwe projecten ontstaan.

De initiatieven die in BSD als project van start gaan krijgen daarnaast een internationaal podium in zowel media als bedrijfsrelaties. Zo worden projecten uitgenodigd om deel te nemen aan Smart City missies en worden bedrijven/initiatiefnemers in contact gebracht met landelijke en internationale media om te vertellen over hun innovatie.

Contact
Heeft u een vraag of opmerking rondom de Business Challenge? U kunt deze stellen via business@brainportsmartdistict.nl. Op de pagina Organisatie ziet u ook welke persoon aanspreekbaar is op welk onderwerp en vindt u contactgegevens.

UNStudio-BSD-SundayBrunch-CopyrightPlomp-1-1920-1152
projecten

Caroleaantjes winnen prijs op Helmondse First Lego League

Caroleaantjes winnen prijs op Helmondse First Lego League

De Caroleaantjes, leerlingen van het Carolus Borromus College in Brandevoort, wonnen zaterdag de Gracious Profesionalism-prijs in de First Lego League in Helmond. De Caroleaantjes ontwierpen voor een mobiliteitsplan voor Brainport Smart District. Ook was een Lego-parcours onderdeel van de wedstrijd, waarbij ze Lego-robots zo moesten voorprogrammeren dat het zo nauwkeurig en snel mogelijk een parcours moesten afleggen. De volgende stap: de Benelux-dag van de First Lego League, op 25 januari 2020.

Slimme mobiliteit

De leerlingen kregen een paar uitgangspunten mee om een mobiliteitsplan te ontwerpen: zo min mogelijk auto’s en privé vervoersmiddelen, zo duurzaam mogelijk reizen en natuurlijk met oog voor een goede bereikbaarheid en veiligheid. De oplossing: een zelfrijdende elektrische shuttle die rondrijdt op aanvraag, deel-e-bikes en parkeerplaatsen aan de rand van de wijk. 

City Shaper

Het thema voor de First Lego League dit jaar is City Shaper. De leerlingen moesten uitdagingen in de buurt zoeken bij dat thema en zo kwamen ze bij Brainport Smart District uit. Sanne Hermans: “Ik had in de krant gelezen over Brainport Smart District en dacht dat dat goed bij City Shaper paste.”

“Het was wel moeilijk dat er nog zo bekend is over Brainport Smart District bekend is” zegt Diana Oetelaar. “De slimste wijk ter wereld bouwen is echt een heel leuk idee, maar ik denk dat het nog wel even duurt voordat het realiteit wordt” vult Maurits Maasakkers aan.

 
Caroleaantjes-lego03
UNStudio - BSD - SundayBrunch - CopyrightPlomp

Helmondse bijdrage Schone Lucht Akkoord: pilot schone (lucht)wijk in BSD

Helmondse bijdrage Schone Lucht Akkoord: pilot schone (lucht)wijk in BSD

Met het oog op schone lucht en daarmee een gezonde leefomgeving, treffen verschillende overheden (internationaal, landelijk en ook lokaal) maatregelen die daaraan bijdragen. Door de World Health Organization (WHO) zijn internationale normen opgesteld, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met provincies en gemeenten het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld – deze geven hier invulling aan. Op 13 januari 2020 ondertekent ook Gemeente Helmond dit SLA. Het Helmondse college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad hierover op 10 december 2019.

Pilot schone (lucht)wijk

Eén van de manieren waarop invulling wordt gegeven aan het SLA is de pilot ‘schone (lucht)wijk’. Helmond neemt met Brainport Smart District deel aan deze pilot. Door de energietransitie gaan steeds meer huizen en wijken van het gas af. Er zijn dus alternatieve manieren van verwarming nodig. Eén van de pilots van het Schone Lucht Akkoord is het onderzoeken in hoeverre de uitstoot van schadelijke stoffen, afkomstig van het gebruik van houtkachels, kan worden verminderd. Tijdens de pilot wordt onderzocht op welke manieren de uitstoot van schadelijke stoffen door houtkachels kan worden verminderd. We zullen de toekomstige bewoners hier nadrukkelijk bij betrekken.

Peggy Goris, programmamanager Gezondheid: “Deze pilot past goed bij de ambitie om een gezonde leefomgeving te realiseren. Schone lucht draagt bij aan gezondheidswinst voor inwoners. Ook vanuit de programmalijnen Energie en Circulair is de pilot passend en kan de pilot bijdragen aan de ambitie voor een lagere CO2-emissie en duurzaam gebruik van biomassa.”

UNStudio - BSD - SundayBrunch - CopyrightPlomp

Stage Communicatie

Stage Communicatie

Brainport Smart District zoekt een stagiair communicatie voor de periode februari – juni 2020.

In deze stage ondersteun je de communicatieadviseur en het team bij het uitvoeren van de communicatiestrategie en het maken van verschillende communicatiemiddelen.

Jouw taken zijn o.a.:

 • Bijhouden website
 • Schrijven van nieuwsberichten en persberichten
 • Versturen van nieuwsbrieven
 • Bijhouden van social media
 • Organiseren van evenementen
 • Meedenken in nieuwe media om onze doelgroepen te bereiken

Ga jij ons helpen de communicatie moderner te maken en doelgroepen beter te bereiken?

Jouw profiel:

 • Behulpzaam en meedenkend; je ondersteunt het team en denkt ook mee en wijst ons op verbeteringen.
 • Flexibel; over het algemeen werken we tijdens kantooruren, maar er zijn regelmatig evenementen waarbij je wat later werkt.
 • Creatief en handig; je ziet manieren om onze communicatie te verbeteren.

Wat zit er in voor jou?:

 • Een leuke en leerzame stage, zowel op het gebied van media en communicatie als inhoudelijk.
 • Een stagevergoeding van 350 euro per maand.

Solliciteren

Stuur je motivatie en CV naar Linda van de Ven, l.van.de.ven@brainportsmartdistrict.nl. Heb je vragen? Bel dan even: 06-343 822 10.

Innovation Space

Smart Cities Innovation Space

Smart Cities Innovation Space

Smart Cities Innovation Space

Het Smart Cities Innovation Space is een innovatiehub waar naast technische vaardigheden en inhoudelijke kennis ook 21st century kills centraal staan, zoals systeemdenken, interdisciplinaire samenwerking en een ondernemende houding. Binnen het Smart Cities Innovation Space werken studenten, onderzoekers, overheden en bedrijven gezamenlijk aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, specifiek op het gebied van Smart Cities. 

Het Smart Cities Innovation Space is een community die interdisciplinair hands-on, op uitdagingen gebaseerd leren, engineeringontwerp en ondernemerschap ontwikkelt en mogelijk maakt. We bieden een plek waar studenten leren omgaan met complexe maatschappelijke en industriële uitdagingen, innovatieve projecten ontwikkelen met onderzoekers, bedrijven en andere belanghebbenden. Bovendien biedt het ruimte en ondersteuning voor docenten die hands-on cursussen ontwikkelen en aanbieden en willen bijdragen aan innovatie in het onderwijs.

EIGENAAR PROJECT

Eindhoven University of Technology

PARTNERS

OPZuid | Europese Unie | Provincie Noord-Brabant | Techno Broker | Omines | Team CASA | VIRTue

PROGRAMMALIJNEN

circulaire wijk | participatieve wijk | sociaal en veilige wijk | gezonde wijk | digitale wijk | mobiele wijk | wijk met energie

Edwin - 10 lessons learned

10 lessen die we tot nu toe leerden

10 lessen die we tot nu toe leerden

Brainport Smart District is nu ruim twee jaar op weg. Hoewel er in het fysieke gebied nog niets zichtbaar is, is er al veel gedaan voor de voorbereiding van de bouw van de slimste woon- en werkwijk ter wereld. Er zijn al vele concrete ideeën voor wat we precies gaan doen, waarbij ook veel verschillende mensen betrokken zijn. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen en mensen die in BSD willen gaan wonen. En in dat traject, dat we samen doorlopen, leren we ook allemaal. 

In deze blog deelt Edwin Schellekens, directeur stichting BSD, tien lessen die hij tot nu toe geleerd heeft. 

1. Verschillen in kennisniveau

Iedereen heeft zijn eigen achtergrond, met zijn eigen denkkader en uitgangspunten. Soms is het dan moeilijk om elkaar te verstaan. BSD werkt in een ecosysteem met een eigen vakjargon, dat zowel inclusief als exclusief kan werken. Belangrijk is dus dat we onze taal aanpassen zodat die voor iedereen te begrijpen is.

2. Pionieren = onzekerheid = niet comfortabel

We gaan iets nieuws doen en wijken af van gebaande paden; we innoveren. Hoewel sommigen erg gedreven zijn in innoveren en dat ook leuk vinden, hebben we allemaal behoefte aan zekerheid, zeker als het gaat om jouw eigen thuis of een project dat je aangaat. Wil je echt innoveren, dan kun je er dus ook van uit gaan dat je in een persoonlijk oncomfortabele situatie gaat komen, bijvoorbeeld wanneer iets meer tijd of energie kost dan je verwacht, of het niet oplevert wat je verwacht.

3. Innovaties passen nooit binnen bestaande regels

We hebben ondervonden dat de wereld waarin wij leven bestaat uit afvinklijstjes. Genoeg vinkjes en je krijgt een stempel en dan mag je beginnen. Afwijken van die standaard processen blijkt lastig. Het kan wel, maar je gaat weer een nieuwe procedure in en dat kost tijd. Dat zie je terug bij de CASA-woning. We gaan bouwen, maar lopen ook tegen onvoorziene processen aan.

4. Nieuwe business modellen vinden is lastig

Bij nieuwe innovaties horen vaak ook nieuwe en innovatieve financieringsmodellen. Daarbij vallen kosten en opbrengsten niet altijd op de nu logische en geijkte plaatsen. De reflex die wij zien is er steevast wordt geprobeerd om het nieuwe business model zo te modelleren dat het toch weer gaat passen binnen de oude vertrouwde business case. Het vraagt lef en openheid van een bedrijf om een ander business model te ontwikkelen. Niet ieder bedrijf kan dit en wil dit.

5. Plan op onvoorziene omstandigheden

Niet alles valt te plannen. Plan daarom met kansen en risico’s. Je komt altijd verrassende dingen tegen. Lees de kranten er maar op na; de PFAS, het stikstofbeleid. En soms heb je geluk bij een ongeluk: een ongelukje met PFAS maakt ook dat gemeente Helmond haar zaken op orde heeft, sneller dan veel andere gemeenten. Daardoor kunnen bouwprojecten wel gronden vervoeren binnen de gemeentegrenzen.

6. De quadruple helix brengt nieuwe ideeën

Er zijn steeds meer projecten waarbij overheden, bedrijven, kennisinstellingen en bewoners samenwerken. Waar nog niet iedereen bij de start de meerwaarde daarvan ziet, zien we wel dat dat bewustzijn groeit. Een quote van innovatief bedrijf dat zout gebruikt voor energieopslag: 

“De samenwerking heeft me nieuwe inzichten gebracht die ik van te voren zelf echt niet had kunnen bedenken.”

7. You win some, you lose some

Innoveren, nieuwe dingen doen, is een avontuur in het onbekende. Daar horen risico’s bij. Soms is het nodig om een gecalculeerd risico te nemen, om verder te komen. Daarbij hoort ook: accepteer de consequenties. We innoveren samen, dat betekent ook dat je meevallers en tegenvallers hebt. You win some, you lose some.

8. Innoveren op basis van kennis / onderzoek

In de quadruple helix hebben we ook kennisinstellingen, die graag onderzoek willen doen en innovaties willen monitoren zodat we kunnen leren en het ergens anders net zo, of zelfs nog beter doen. Het blijkt lastig om goed te formuleren wát we gaan onderzoeken (bijvoorbeeld fundamenteel of juist praktisch) en hoe alle betrokken partijen daar profijt van hebben. De opbrengsten (baten, bijvoorbeeld IP) én de benodigde investering daarvoor (kosten) moeten goed en eerlijk verdeeld worden.

9. Open innovatie tegenover IP beschermen

Met oog op het maatschappelijk belang kiest BSD voor een systeem van open innovatie; kennis en kunde willen we delen en wereldwijd kunnen gebruiken. Toch zien we in de praktijk dat te pas en te onpas wordt gevraagd om geheimhouding, bijvoorbeeld via een NDA. Bedrijven hebben een commercieel belang, dat snappen we, maar we kijken wel kritisch naar waar geheimhouding belangrijk en nodig is, waarvoor we wel en niet meewerken aan het vastleggen van IP. Daarmee leggen we het belang van een bedrijf dus naast dat van de maatschappij en maken een bewuste afweging.

10. Durf te beginnen!

Op een gegeven moment moet je gewoon beginnen. Eén jurist kan meer risico’s benoemen dan tien wijzen kunnen oplossen. Zo komt het bootje nooit van wal. Sommige risico’s kun je allen tackelen door ze te onderkennen, er heel transparant en open over te communiceren en in de praktijk uit te gaan testen of ze zich ook daadwerkelijk voor gaan doen. Van Ig Snellen, een hoogleraar uit Rotterdam, hebben we geleerd dat de juridische dimensie slechts één van de vier dimensies is. En daarmee is die 25% dus altijd in de minderheid.