Ontwikkeling van Brainport Smart District

Ontwikkeling van Brainport Smart District

Vanaf het begin gaan we Brainport Smart District (BSD) samen met bestaande, maar vooral ook toekomstige bewoners ontwikkelen. Het wordt een wijk waar iedereen kan en wil wonen. Nieuwe, slimme inzichten en technologie worden geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke woonomgeving. Brainport Smart District is een proeftuin (living lab) en voorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die ook hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken. Uniek is dat de wijk geen optelsom is van ‘losse’ smart city-onderdelen, maar dat de (stede)bouwkundige omgeving vanaf het begin is ontworpen in samenhang met nieuwe inzichten en technologie op het gebied van vervoer, gezondheid, energieopwekking en opslag, communicatie en bouwen. Bewoners staan aan de basis van een nieuwe vorm van inclusieve samenleving waarin zij zelf een belangrijke rol spelen. De wijk is nooit ‘af’ maar zal voortdurend worden aangepast aan veranderende omstandigheden, wensen en technologieën.

Thema’s

Er zijn verschillende thema’s in kaart gebracht die bij de ontwikkeling en voorbereiding van BSD in de wijk Brandevoort een belangrijke rol spelen. Deze thema’s staan in aparte pagina’s beschreven. Natuurlijk is het zo dat de onderwerpen sterk met elkaar samenhangen. Op dit moment zijn 6 project managers bezig met het maken van plannen en business cases op deze thema’s. Deze plannen moeten in december 2017 klaar zijn en vormen het startpunt voor de daadwerkelijke ontwikkeling van Brainport Smart District.

Participatie & Veiligheid

Met participatie bedoelen we dat toekomstige bewoners meedenken en meebeslissen over de nieuwe wijk. Belangrijk is dat we met toekomstige bewoners een proces ontwikkelen waarbij de ideeën, de wensen, de nieuwste innovatieve mogelijkheden en de verwachtingen ten aanzien van hun toekomstige leven in de slimme wijk kunnen samenbrengen. Zodat we op basis daarvan tot methodes en modellen tot besluitvorming kunnen komen. Dit dient als basis voor de daadwerkelijke ontwikkeling en bouw van Brainport Smart District.

Participatie betekent ook dat we op sociaal gebied de wensen van toekomstige bewoners meenemen: hoe zien zij de sociale samenhang in de nieuwe wijk en welke rol nemen zij daar in? Hoe bereiken we sociale samenhang en samenwerking? Hoe kan de slimme wijk met al haar innovatieve mogelijkheden een rol spelen om de kwaliteit van leven te verbeteren?

Project manager: Corine Legdeur a.i. C.Legdeur@brainportsmartdistrict.nl, tel. 06-10683240

Gezondheid

Gezondheid

Gezondheid is een van de belangrijkste pijlers voor het welzijn van mensen. Met de toenemende druk op het huidige zorgsysteem moet er een transitie te komen van nazorg naar voorzorg. Wonen, werk, onderwijs, voeding, beweging en de vormgeving van de publieke ruimte hebben allemaal impact op onze gezondheid en kunnen aangrijpingspunten zijn om gezondheid te creëren en te bevorderen. Welke innovaties op gezondheidsgebied kunnen in een slimme wijk en in de huizen worden toegepast om gezondheid te behouden en te bevorderen? Hoe maken we gezondheid een onderdeel van ‘smart living’, een integraal onderdeel van het leven in een slimme wijk?

Project manager: Joyce de Laat, J.de.laat@brainportsmartdistrict.nl, tel. 06-52847519

Data & Infrastructuur

Door de toenemende digitalisering komen er steeds meer data tot onze beschikking. Hoe gaan we die  in Brainport Smart District verzamelen? Hoe ondersteunt de dataverzameling en de interpretatie ervan het ‘smart living’ gevoel in de wijk? En wat hebben we nodig om die toekomstige infrastructuur van data te bouwen? Willen bewoners hun data delen? Hoe zit het met privacy? En in de nieuwe slimme wijk moet het dusdanig ontwikkeld worden, dat nieuwe methoden, nieuwe innovatieve technologie en nieuwe technologische producten te integreren zijn in de data- en infrastructuur, dus als in een living lab.

Project manager: Henri Smits, H.Smits@brainportsmartdistrict.nl, tel. 06-53 37 21 15

Aantrekkelijke gebouwde omgeving          

Hoe gaat de nieuwe wijk eruit zien? Daar kunnen we nog geen antwoord op geven. Zover zijn we nog niet. Wel weten we dat de nieuwe wijk innovatieve concepten voor wonen gaat opleveren, voor jonge gezinnen, voor expats, voor mensen met een kleine portemonnee, voor senioren en eenpersoonshuishoudens. Ook is er veel aandacht voor de sociale interactie. Er is ruimte voor experimentele woningen en concepten. En natuurlijk zorgen we ervoor dat de wijk een aantrekkelijke, veilige omgeving wordt. De stedenbouwkundige processen en methodes om dit allemaal mogelijk te maken worden in de komende maanden ontwikkeld.

Project manager: Sebastiaan Perez Prat: S.Perezprat@brainportsmartdistrict.nl, tel. 06-38 61 01 57

Mobiliteit

Brainport Smart District ligt op maar 8 km van Eindhoven en op een steenworp afstand van de Automotive Campus in Helmond. Dat betekent dat we ook voor de ontwikkeling van mobiliteit  in BSD een  living lab zijn. Gaan we auto’s delen, alleen elektrisch rijden en bezitten we nog wel een auto? Komen er mobiele laadpalen in de wijk? Gaan bewoners gezamenlijk diensten afnemen met betrekking tot vervoer? Misschien worden we een proeftuin voor zelfrijdende auto’s. Hoe gaan we de pakketten die we allemaal online bestellen laten bezorgen? Allemaal vragen die in het thema mobiliteit aandacht krijgen.

Project manager: Alexander Schmidt, A.Schmidt@brainportsmartdistrict.nl

Energie

Om ons heen horen en zien we allerlei nieuwe initiatieven ontstaan. Ook politiek gezien staat het onderwerp steeds op de agenda. Energieconcepten als ‘nul op de meter’(zelf elektriciteit opwekken) en ‘gasloos’ worden, in ieder geval in Helmond, al toegepast. In de nieuwe slimme wijk gaan we verder. Misschien kunnen we een energiesysteem ontwikkelen waardoor de hele wijk zelfvoorzienend is. Er zijn wellicht slimme nieuwe technieken voor de warmwatervoorziening, slimme zonnepanelen, ramen die energie opwekken, het zijn slechts onderdelen van het uitgebreide palet aan mogelijkheden. In de komende maanden worden nieuwe innovatieve concepten onderzocht en samengebracht.

Project manager: Michael van Hulst, M.van.Hulst@brainportsmartdistrict.nl