Ambitie

Ruimte voor de maatschappij van morgen

De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door het internet der dingen. Grenzen vervagen; aan wonen worden andere eisen gesteld.
Brainport Smart District: een proeftuin voor de maatschappij van morgen. Dat is waar we aan werken in BSD om een wijk te ontwikkelen die smart, beter, mooier, veiliger, duurzamer en met meer sociale samenhang. Hoe ziet zo'n wijk eruit? Wie wonen daar? Wat voor soort huizen gaan we bouwen, hoe ziet het vervoer eruit en hoe leven we samen. In Brainport Smart District werken we dit uit en gaan we het ook daadwerkelijk bouwen. Met slimme mobiliteit focussen we op een goede bereikbaarheid en met Food Technology streven we naar een gezonde wijk.
Ook versnellen we de duurzame ambities: huizen die hun eigen energieopwekken, zijn geen ambitie meer maar worden realiteit. We bouwen 1500 huizen voor diverse groepen: mensen die voor het eerst een huis kopen, expats uit de regio, oudere mensen. Samen levern en samen delen. In Brainport Smart District vallen de stukjes van de puzzel ineen. Hier krijgt het wonen van de toekomst vorm.

Meer informatie:

Bidbook Brainport Smart District - NL


Brainport Smart District in Smart City Living Lab

In het nieuwe landelijke programma Smart City Living Lab (www.slimstestad.nl) gaan zeven steden deelnemen: Helmond, waar Brainport Smart District wordt ontwikkeld is er één van. De ondertekening van de samenwerking met de andere steden vond plaats op 8 juni op de Pier in Scheveningen waar wethouder Paul Smeulders namens de gemeente Helomond de samenwerking ondertekende. Op deze manier kunnen de steden kennis delen met elkaar, van elkaar en de gevonden oplossingen breder inzetten. Het landelijk programma stelt de deelnemende steden bijvoorbeeld sensounits ter beschikking voor het meten van luchtkwaliteit en geluid in de openbare ruimte en een open data platform voor het verzamelen en presenteren van metingen.

Meer informatie: