De eerste deelauto’s van De wijk van de toekomst

De eerste deelauto's van De wijk van de toekomst

Goed nieuws! Donderdag 5 januari zijn de eerste twee deelauto’s geleverd, exclusief voor De wijk van de Toekomst (BSD). Twee Peugeots 208 staan klaar op de parkeerplaats van Telkesveld. Deze zijn uitsluitend beschikbaar voor de bewoners van De wijk van de toekomst (BSD). Op dit moment zijn het nog benzine auto’s. Deze zullen vervangen worden door elektrische auto’s, zodra laadpalen zijn aangelegd.

Hoe werken de JustGo deelauto’s?

Het gebruik van de deelauto is eenvoudig. Je reserveert een auto via de JustGo app op je telefoon en betaalt alleen voor het gebruik van het voertuig.

  1. Meld je aan via de JustGo website
  2. Download de app
  3. Reserveer je auto
  4. Rijd zorgeloos weg

In januari en februari hanteert JustGo een speciaal actietarief om kennis te maken met het gebruik van de deelauto’s. Kijk voor meer informatie naar de flyer of klik hier.

Veiligheid

Aangezien bezit en parkeren van eigen motorvoertuigen in Brainport Smart District (BSD) maar zeer beperkt is toegestaan, is de beschikbaarheid van deelvervoer essentieel. Daarom kunnen uitsluitend bewoners van De wijk van de toekomst (BSD) gebruik maken van de JustGo deelauto’s.  Daarom –maar ook om vandalisme tegen te gaan– worden de deelauto’s voorlopig niet beletterd met JustGo logo’s.

Wij verzoeken je om schade als gevolg van vandalisme zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dat kan via de contactgegevens onderaan dit bericht.

Onderzoek

In samenwerking met aanbieder JustGo zullen de auto’s voor een periode van (in ieder geval) twaalf maanden beschikbaar zijn. Gedurende deze periode zal het gebruik van de deelauto’s worden gemonitord voor onderzoek naar gebruiksgedrag van deelvervoer. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om dienstverlening aan te passen en/ of nieuwe mobiliteitsconcepten te ontwikkelen.

* Persoonsgegevens en data-analyse worden altijd geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet herleidbaar zijn tot individuen. Daarmee is uw privacy gewaarborgd.

Wijk profiteert van de opbrengsten

Met de deelauto’s wordt een goed bereikbaar en aantrekkelijk alternatief geboden voor mensen die geen auto hebben, of een tweede auto te weinig gebruiken. Hoe meer bewoners de auto laten staan en hiervoor in de plaats gebruikmaken van de (elektrische) deelauto, hoe meer speelruimte er over blijft op straat om te spelen. Spelen wordt een stuk veiliger en de lucht blijft schoner. Zo draagt deelvervoer bij aan een bereikbaar en leefbaar Helmond.

Uniek aan deze deelauto’s is dat bij frequent gebruik, een deel van de opbrengst terugvloeit naar de bewoners van De wijk van de toekomst voor verbetering van het mobiliteitsaanbod.

Binnenkort zal er ook een JustGo deelauto bij station Brandevoort staan. Deze is voor de bewoners van heel Brandevoort, dus ook die van BSD. Omgekeerd is het NIET mogelijk voor andere bewoners om gebruik te maken van deelauto’s op Telkesveld. Deze zijn uitsluitend beschikbaar voor bewoners van BSD.

Binnenkort organiseren wij een bijeenkomst om samen met u de behoefte, het gebruik en toezicht op de deelauto’s te bespreken. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt nog.

Start bestemmingsplanprocedure

Start bestemmingsplanprocedure

Het college van Burgermeester en Wethouders van Helmond heeft op 19 december ingestemd met het starten van de bestemmingsplanprocedure voor Brainport Smart District (BSD). Hiermee is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van BSD genomen. Het ontwerpbestemmingsplan beschrijft de ontwikkeling van de wijk en wat is toegestaan in het gebied. Denk aan woningen, bedrijvigheid en voorzieningen. Het gaat letterlijk om de bestemming van elk stukje grond in het gebied.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan wordt vrijdag 30 december gepubliceerd in weekblad de Loop, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.Na deze publicatie worden het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ter inzage gelegd en zijn deze in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. In de Stadswinkel ligt een papieren exemplaar. Gedurende de inzagetermijn van zes weken kunnen zienswijzen* worden ingediend.

De gemeente Helmond verwerkt alle zienwijzen die binnen de termijn van zes weken zijn binnengekomen. Daarna wordt het aangeboden aan de gemeenteraad, die uiteindelijk over de vaststelling van het bestemmingsplan beslist.

 

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente namelijk niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom.