Kijkdag voor mHome huurwoningen op 15 mei in Brandevoort Helmond

Kijkdag voor mHome huurwoningen op 15 mei in Brandevoort Helmond

Op 1 april werden de eerste vier mHome-woningen opgeleverd in de wijk van de toekomst. In de komende maanden worden er steeds meer van deze duurzame, modulaire woningen in blokken geplaatst op Telkesveld. Omdat er nog vrije sector huurwoningen beschikbaar zijn, organiseert ontwikkelaar mHome op zondag 15 mei een Kijkdag. Tijdens deze dag kunnen geïnteresseerden die in de nieuwe wijk willen wonen binnen een kijkje nemen in de mHomes en in gesprek gaan met de eerste bewoners.

De vrije sector huurwoningen zijn er in twee types woningindeling: Type A en Type B. Beide types hebben een oppervlakte van ongeveer 52 vierkante meter. Alleen de indeling verschilt, omdat er ‘verspringend’ wordt gebouwd met het op elkaar plaatsen van de modules. mHome gaat in totaal 10 blokken met woningen plaatsen op Telkesveld. Een blok kan bestaan uit vier of zes woningen. Blok twee en drie worden naar verwachting in juni opgeleverd. Blok vier tot en met tien staan gepland voor de zomer en het najaar. Voor blok drie tot en met tien zijn er woningen beschikbaar, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen inschrijven. De sociale huurwoningen van mHome zijn vergeven en de inschrijving is hiervoor reeds gesloten. Kijk voor meer informatie op Telkesveld | mHome.

Aanmelden voor Kijkdag
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar telkesveld@mhome.nu. Aanmelden kan uiterlijk tot en met dinsdag 10 mei. Vervolgens zullen degenen die zich hebben aangemeld een bevestigingsmail ontvangen met een tijdslot. Binnen dit tijdslot kunnen geïnteresseerden op 15 mei een kijkje komen nemen in de mHomes en met de bewoners in gesprek gaan.

Gezond en duurzaam wonen
Een mHome is een energiezuinige, comfortabele 3-kamerwoning, geschikt voor 1 à 2-persoons huishoudens. De woningen zijn bijna energieneutraal waardoor de energierekening laag is. Doordat de woning helemaal is gemaakt van natuurlijke materialen, heeft de mHome een gezond binnenklimaat en direct een positieve invloed op zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid en innerlijke rust. Rondom de woningen is veel ruimte voor gemeenschappelijk groen.

Gemeenschap
mHome is op zoek naar bewoners die het leuk vinden om tijd en energie te steken in de gemeenschap. Bewoners richten met elkaar bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimtes in. “Op dit moment denken bewoners na over de inrichting van de gemeenschappelijke was- en ontmoetingsruimte”, aldus Erik van Bergen, één van de initiatiefnemers van mHome. mHome bouwt aan een wijk waarin bewoners elkaar opzoeken om de buurt te ontwikkelen, vorm te geven en tot leven te brengen. Toekomstige bewoners spelen hierin een cruciale rol.

Nationaal Groeifonds reserveert 100 miljoen euro voor innovaties in woningbouw

Nationaal Groeifonds reserveert 100 miljoen euro voor innovaties in woningbouw

Het Kabinet heeft op 14 april bekendgemaakt dat het Nationaal Groeifonds een reservering toekent van € 100 miljoen voor het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’. Een positief signaal voor BSD. BSD is één van de zes consortia die met Bouw Techniek Innovatie Centrum (BTIC) en het ministerie van BZK een collectieve aanvraag indiende bij het Nationaal Groeifonds vanuit de Infra en Bouw Sector.

De beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds erkent het belang van innovatie in de bouw- en infrasector voor de Nederlandse economie, maar heeft positief kritische kanttekeningen gemaakt bij de opzet van het huidige voorstel. De indieners moeten de komende negen maanden een aangescherpt plan indienen om aanspraak te maken op het gereserveerde bedrag.

De indieners hadden op volledige toekenning gehoopt, maar zijn blij met deze reservering. Het Kabinet erkent hiermee de noodzaak tot investering in een innovatie-ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Deze erkenning bevestigt de missie van BSD, waar we willen werken aan dé standaard voor de duurzame en inclusieve wijk van de toekomst. We combineren woningbouw met leefomgeving en bieden zo antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Het ministerie van BZK onderzoekt nu welke consequenties de feedback van de commissie heeft voor de uitvoering van het totale plan en voor de zes consortia die startklaar stonden, waaronder BSD.
Als stichting willen we onze ambities voor innovatie verder bestendigen, maar we gaan wel samen met onze partners en de gemeenteraad bespreken hoe we onze koers vervolgen.

Gemeente Eindhoven en BSD bekrachtigen samenwerking ethische commissie

Gemeente Eindhoven en BSD bekrachtigen samenwerking ethische commissie

Maakt een digitale deurbel de buurt veiliger? Zorgt een virtueel loket dat iedereen eerlijker wordt geholpen? Geeft een digital twin een juist beeld van het nieuwe stadsplan? Het zijn enkele vragen waarover een ethische commissie zich kan buigen. Vanaf 1 april beschikt Eindhoven over een onafhankelijke ethische commissie die het college en de raad kan adviseren over complexe vraagstukken. Het digitale tijdperk biedt namelijk veel kansen, maar kent ook risico’s. Het stadsbestuur heeft de verantwoordelijkheid om daarvan een goede inschatting te maken.

Eindhoven heeft de samenwerking gezocht met BSD, waar al enige tijd een ethische commissie actief is. De ethische commissie zal nu ook Eindhoven adviseren aan de hand van het waardenkader dat de gemeenteraad van Eindhoven heeft vastgesteld met publieke waarden als autonomie, mensgericht, privacy, veiligheid, controle, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Stijn Steenbakkers: “Ethiek, het goede doen, rondom digitalisering is een steeds belangrijker onderdeel in een hoog innovatieve en snel digitaler wordende wereld. Het gaat niet alleen om wat er allemaal kan en mogelijk is maar ook om wat we ‘moeten willen’. Een externe ethische commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft werkt hier enorm bij.”

De vraagstukken die voortvloeien uit de toenemende digitalisering van de samenleving spelen ook binnen BSD een grote rol. BSD wil de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit inzetten om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. BSD heeft al in een vroeg stadium een Ethisch Team samengesteld dat gevraagd en ongevraagd het bestuur van de stichting advies geeft bij het toepassen van nieuwe technologie. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Helmond (voorzitter), Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development, Provincie Noord-Brabant en Universiteit van Tilburg.

“Het is goed om te zien dat de activiteiten van BSD zich verder uitstrekken dan alleen de gemeente Helmond. BSD is een toonaangevend initiatief. Het streven is dat zoveel mogelijk partijen leren van de ontwikkelingen en uitdagingen in BSD. De regio moet kunnen meeprofiteren van de ervaringen die we in onze proeftuin opdoen. Samenwerking op vraagstukken waarvoor we de ethische commissie willen inzetten, dragen hieraan bij”, aldus Cathalijne Dortmans, voorzitter van stichting BSD en wethouder in Helmond.

Het instellen van een ethische commissie past in een landelijke ontwikkeling, in enkele andere gemeenten zijn dergelijke commissies ook al actief. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten volgt deze ontwikkeling op de voet. Ben Kokkeler, Lector Digitalisering & Veiligheid bij AVANS Hogeschool is betrokken bij dergelijke landelijke ontwikkelingen en is sinds 2020 voorzitter van het Ethisch Team van BSD. Ben Kokkeler: “het is goed dat stadsbesturen zich tijdig laten adviseren over de ethische aspecten bij de inzet van technologie, zodat ze de toepassing ervan nog kunnen beïnvloeden. Ook in Eindhoven en Helmond hebben burgers en ondernemers veel vragen over de impact van digitalisering op hun leef- en werkomgeving. Vanuit hun eindverantwoordelijkheid kunnen deze gemeenten nu beter onderbouwd tot een eigen afweging komen.”

De ethische commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Ben Kokkeler (voorzitter): Lector AVANS Hogeschool Digitalisering & Veiligheid
  • Esther Keymolen: Hoogleraar Digital Technology Regulation, Tilburg University
  • Valerie Frissen: Hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering Universiteit Leiden, en directeur SIDN Fonds
  • Ivonne Jansen-Dings: Strategisch Adviseur Technology & Society Provincie Zuid-Holland
  • Daniel Tijink: MT-lid zorg, strategie en ethiek bij ECP | Platform voor de informatie samenleving
  • Rinie van Est: Onderzoekscoördinator Rathenau Instituut, en hoogleraar Technology Assessment and Governance bij TUe