Bewoners gezocht voor de eerste woningen van mHome

Bewoners gezocht voor de eerste woningen van mHome

Het bouwen gaat van start! mHome plaatst vanaf begin volgend jaar 52 modulaire duurzame woningen. De 3-kamer woningen zijn bestemd voor de verhuur en geschikt voor 1 à 2 persoons huishoudens. Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de wijk van de toekomst. CASA 1.0, de woning die ontwikkeld is door studenten van Technische Universiteit Eindhoven en inmiddels gebouwd is, krijgt begin volgend jaar dus gezelschap van de mHomes. 

“Het is goed om te zien dat de ideeën en innovaties voor wonen in de toekomst in Brandevoort nu realiteit worden”, zegt wethouder Cathalijne Dortmans van gemeente Helmond. “Brainport Smart District zien we met elkaar als dé innovatieproeftuin van Nederland op het gebied van bouwen, wonen en samenleven. De woningen van mHome passen heel goed in deze visie als het gaat om duurzaamheid, circulariteit en gezondheid. Onze ambitie is om naast duurzaam en circulair ook vooral een sociaal samenhangende buurt te realiseren. De eerste bewoners die hier straks gaan wonen kunnen dus gezamenlijk hun buurt en leefomgeving mee vormgeven. Ik ben blij om te zien hoe betrokken ontwikkelaars zoals mHome op deze manier – samen met toekomstige bewoners – invulling geven aan het gedachtegoed van deze wijk van de toekomst.”   


Informatiebijeenkomst voor toekomstige bewoners

Het project van mHome is een mix van sociale huur en vrije sectorhuur. Ook creëert zorginstelling ORO zes Begeleid Wonen-plekken voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Nu de oplevering van de woningen dichterbij komt start de Nijmeegse ontwikkelaar met het informeren van geïnteresseerden. Vanaf nu kan men zich inschrijven voor de eerste informatieavond. Deze vindt online plaats op donderdag 2 december 2021. Meer informatie en aanmelden kan via: https://mhome.nu/brandevoort/


Sociale innovatie

In het opbouwen van de wijk staan de bewoners centraal. “Samen bepalen zij hoe hun leefomgeving vorm krijgt en de buurt tot leven komt”, aldus Erik van Bergen, projectleider mHome. Daarom is mHome op zoek naar bewoners die willen meedoen, meedenken en meebeslissen in en over hun wijk. “Iedereen is welkom en iedere bewoner kan op zijn of haar eigen manier iets toevoegen aan de gemeenschap. Klusjes doen voor de buren, de gezamenlijke tuin onderhouden, meedenken over de inrichting van de gezamenlijke ruimtes, ga zo maar door.” mHome bouwt aan een wijk waarin bewoners elkaar opzoeken om de buurt te ontwikkelen, vorm te geven en tot leven te brengen. Toekomstige bewoners spelen hierin een cruciale rol. 


Gezond en duurzaam wonen

Een mHome is een modulaire, duurzame en comfortabele 3-kamerwoning, geschikt voor 1 à 2-persoons huishoudens. Doordat de woning helemaal is gemaakt van natuurlijke materialen, heeft de mHome een gezond binnenklimaat en direct een positieve invloed op zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid en innerlijke rust. 

De basis van het mHome concept bestaat uit twee losse modules met veel mogelijkheden om te stapelen en schakelen. De modules zijn flexibel in functie en makkelijk te verplaatsen. De woningen worden gestapeld geplaatst. Rondom de woningen is veel ruimte voor gemeenschappelijk groen. Ook zijn er ruimten voor algemeen gebruik, met daarin bijvoorbeeld gezamenlijk te gebruiken wasmachines. 


De wijk van de toekomst 

De nieuwe ‘wijk van de toekomst’ is gelegen in de Helmondse wijk Brandevoort, tussen natuurgebied De Gulbergen, het Eindhovens kanaal en de verbindingsweg Helmond-Eindhoven. Op deze plek, waar nu nog vooral graslanden en akkers te vinden zijn, ontstaat de komende jaren een ‘proeftuin’ voor wonen en werken. Een plek waarin innovaties op het gebied van vervoer, gezondheid, data, energie en circulair bouwen worden ontwikkeld en toegepast. Zo komen er in de buurt verschillende mobiliteithubs, waar bewoners gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld deelauto’s, elektrische bakfietsen of andere nieuwe, slimme vormen van vervoer. De komende jaren worden er, naast de 52 mHomes, honderden woningen gerealiseerd. Vanwege nabije wegen en treinstation Brandevoort is de nieuwe wijk gunstig gelegen. 


BSD in het Groeifonds voorstel van BTIC

BSD in het Groeifonds voorstel van BTIC

Proces indiening aanvraag bij Nationaal Groeifonds

Eind mei heeft BSD zich formeel aangemeld bij het Nationaal Groeifonds om een aanvraag in te dienen. Op basis van deze aanmelding is BSD benaderd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met de vraag of wij wilden meewerken aan een breder voorstel dat BZK samen met BTIC (Bouw Techniek Innovatie Centrum) wilde gaan opstellen. BTIC is het innovatieprogramma gelieerd aan Bouwend Nederland, waarin de ministeries van BZK, Economische Zaken (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) samenwerken met drie technische universiteiten en TNO. Wij hebben ingestemd met de gecombineerde aanpak, omdat we inschatten dat een volledig zelfstandige aanvraag minder kansen zou bieden.

Sindsdien is een intensief traject met BZK en BTIC gestart om de propositie van BSD op te nemen in de aanvraag voor het Nationale Groeifonds, met BSD als één van de startconsortia. Een werkbezoek van een bestuurlijke delegatie van de Ministeries van BZK en EZK op 17 september aan o.a. BSD in Helmond, maakte deel uit van deze aanpak.

De afgelopen maanden is er intensief samengewerkt met veel partners aan de totstandkoming van de aanvraag. Daar hebben wij onze partners ook in de vakantiemaanden voor achtervolgd. Dat heeft ertoe geleid dat op vrijdag 29 oktober door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een voorstel voor ondersteuning is ingediend bij het Nationaal Groeifonds, waarin Brainport Smart District (BSD) definitief als startconsortium is opgenomen.


Impact

Voor de totale investering in Onderzoek & Innovatie binnen BSD (46.1 miljoen euro) hebben private partners de intentie uitgesproken om ca 23.1 miljoen euro te investeren. Daarnaast vragen we een eenmalige impuls van 18.7 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds. Deze middelen zullen, bij toekenning, worden ingezet ter dekking van een deel van de innovatiekosten, de financiering van de programmaorganisatie, de innovatieve infrastructuur, voor kennisdeling en de monitoring van de impact van onze projecten. 

Het is een positief signaal dat we weten dat we per 31 oktober 2021 deel uitmaken van een ingediend voorstel. Hiermee bestaat echter nog geen zekerheid over het vervolg van het proces.

Binnenkort komen de samenvattingen van de verschillende indieners via de website van het Groeifonds beschikbaar via: https://www.nationaalgroeifonds.nl/


Planning

De aanvraag voor het Nationaal Groeifonds kent de volgende procedure en planning:

Eind oktober: definitieve indiening door BZK van de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. BZK levert het voorstel daarbij in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (AFGEROND)

T/m eind december/begin januari: RVO beoordeelt de toegangspoort eisen. Dan weet BSD begin januari 2022 of het voorstel door de toegangspoort is gekomen. 

Maart/ April 2022: Oordeel officiële commissie van het Nationaal Groeifonds gereed. Dan weet BSD definitief hoe het voorstel is beoordeeld.


Terugblik Network Event 11 november 2021

Terugblik Network Event 11 november 2021

11 november organiseerde BSD een Network Event om alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen BSD. Er was een goede opkomst die onder andere bestond uit verschillende initiatiefnemers en mensen die geïnteresseerd zijn in wonen in de wijk van de toekomst.

David de Vries van Gemeente Helmond opende het event, waarna Yvon van Rozendaal van Woonbedrijf vertelde over de eerste CASA woning. Bernd Hendriksen van mHome nam ons digitaal mee in de modulaire, duurzame woningen die begin volgend jaar geplaatst worden en Frank Van Vliet informeerde ons over het Nieuw Stedenbouwkundig Masterplan en Beeldkwaliteitsplan van BSD. Ralf Fleuren van Stichting Stadslandbouw Brandevoort lichtte zijn initiatief binnen BSD toe (niet alleen door middel van zijn praatje, maar ook door zijn flitsende, groene outfit).Peter Portheine sloot af met de nieuwste ontwikkelingen. Leuk om vervolgens met iedereen bij te kunnen praten tijdens de netwerkborrel. Dank aan iedereen voor de geslaagde middag!

Ben je benieuwd naar de presentaties van deze middag? Klik hier om naar de PDF met alle presentaties te gaan.

 

Informatiebijeenkomst mHome

Informatiebijeenkomst mHome

De eerste modulaire, duurzame woningen worden in 2022 door mHome geplaatst in Brandevoort. Op 2 december om 19.00 uur organiseert mHome een eerste online informatiebijeenkomst om met geïnteresseerden in gesprek te gaan over wat wonen in een mHome in deze bijzondere wijk inhoudt.

Meld je nu aan voor de online bijeenkomst op 2 december en deel jouw ideeën met misschien wel jouw toekomstige buren. Meld je aan via www.mhome.nu/brandevoort.