29 april – BSD Boostsessie over Digitale Wijk en Sociale Wijk

29 april – BSD Boostsessie over Digitale Wijk en Sociale Wijk

Na het succesvolle BSD Online Innovation Network Event van gisteren (een terugblik volgt snel), is het alweer tijd voor het volgende event. Op 29 april a.s. gaan Carlien Roodink en Peggy Goris in een BSD-Boostsessie in gesprek over de ambities die we hebben op het gebied van een Digitale Wijk en een Sociale Wijk. Wil jij hierover meepraten? Aanmelden kan via BrandevoortLAB.

 

CASA 1.0 bereikt hoogste punt

CASA 1.0 bereikt hoogste punt

Goed nieuws: het hoogste punt van de CASA woningen is al bereikt. De bouw gaat razendsnel en de contouren van de woningen zijn zichtbaar. Alle innovatieve installaties die in de kern van de woningen verwerkt zijn, kun je nu zien. Ze zijn nog net niet weggewerkt achter wanden. Over enkele dagen ziet het er weer anders uit als de gevels zijn geplaatst.

 

In december 2020 zijn Team CASA, woningcorporatie Woonbedrijf en het Eindhovens bouwbedrijf Hurks gestart met de bouw van CASA 1.0. Deze innovatieve, duurzame en betaalbare huurwoningen zijn de eersten in Brainport Smart District (BSD) in Helmond, de slimste wijk ter wereld. CASA 1.0 bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale huurwoningen: een appartement met 1 slaapkamer en 2 studio’s. De woningen zijn zeer duurzaam, hiervoor worden nieuwe innovaties en technologieën gebruikt die bedacht zijn door de TU/e studenten van Team CASA. In juni 2021 zullen de woningen klaar zijn.

Beter dan een nul-op-de-meter huis

De studenten ontwierpen niet alleen een nul-op-de-meter huis, maar gaan een stap verder. Nulwoningen zorgen namelijk voor een piekbelasting op het net, met veel overtollige energie in de zomer en een tekort in de winter. Daarom komt er een grote watertank, die het teveel aan energie in de zomer opslaat voor gebruik in de winter. De energie voor de woning komt uit een energiedak, die een zonnepaneel en zonneboiler combineert en daardoor zowel elektriciteit als warmte genereert.

Het elektrisch netwerk in de woning bestaat uit een combinatie van gelijkstroom (DC) en wisselstroom (AC), en voorkomt daarmee verspilling bij de omzetting. Ook de waterhuishouding is bijzonder: hemelwater wordt opgevangen om het toilet door te spoelen.

In de keuze voor bouwmaterialen en het bouwproces zelf streeft Team CASA ook naar duurzame oplossingen. Zo bestaat de woning uit modulaire eenheden, die bij montage geen lijm vereisen. Dit garandeert duurzame sloop met hergebruik van materialen én maakt verbouwingen makkelijker en goedkoper. Verder gebruiken de studenten bewust geen beton, vanwege de negatieve impact van dit materiaal op het milieu. De bouwtechniek ‘Slimbouwen’ moet het materiaalverbruik en afval verminderen, het reduceert bouwfouten en zorgt voor lagere CO2-uitstoot. Dat gebeurt door de verschillende disciplines, zoals bouwkundig en installatietechniek, op te knippen. In CASA 1.0 zijn bijvoorbeeld alle installaties in de kern van de woning geplaatst: makkelijker om te installeren én te onderhouden.

Sociale huurwoning van de toekomst?

In het appartement gaat Antoine Post, de teammanager van Team CASA. wonen omdat hij het graag wil uittesten en tegelijkertijd kan zorgen voor het goed inregelen van de technische installaties. Voor de 2 studio’s zoekt Woonbedrijf bewoners die hier maximaal twee jaar willen wonen en ervaring willen opdoen met een innovatieve woning. En die ervaring met ons willen delen zodat we er van leren.

Woonbedrijf gaat medio juli 2021 één studio verhuren. De andere blijft beschikbaar voor bezichtigingen. Daar kunnen de sponsors die Team CASA met producten hebben ondersteund, kijken hoe het werkt en tonen aan hun klanten. Deze woning wordt in 2022 verhuurd.

“Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in een duurzame woning kunnen wonen. Daarom hebben we veel interesse in deze vernieuwende technieken en toepassingen, vooral de nieuwe manier van verwarmen en warmteopslag. We gaan ook aan de bewoners vragen hoe zij het ervaren. Als het goed werkt, gaan we onderzoeken of we dat binnen de sociale huursector breder kunnen toepassen,” vertelt Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf. “En we volgen de doorontwikkeling van CASA met veel interesse.”

Slimme wijk

CASA 1.0 zijn de eerste woningen in Brainport Smart District. In deze slimme wijk worden de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. De ontwikkeling van BSD is een co-creatieproces tussen o.a. bewoners, professionals en andere stakeholders. “We hebben het hoogste punt van de eerste woningen in onze slimme wijk Brainport Smart District bereikt. Dat is een mooie mijlpaal. De komende jaren zullen nog vele woningen volgen. Met de realisatie de CASA woning komen een aantal ambities BSD samen. Overheid, onderwijs, bedrijfsleven en bewoners hebben deze innovatieve woning samen ontwikkeld. Deze woning laat zien dat BSD een wijk wordt voor iedereen,” aldus projectwethouder Cathalijne Dortmans, die tevens als voorzitter van de stichting BSD betrokken is bij de ontwikkeling van de wijk.

Hurks: founding partner en verbinder

Als founding partner heeft Hurks vanaf de start van CASA 1.0 in dit project geïnvesteerd. Door intensief met het studententeam samen te werken, specialistische bouwkennis en -ervaring uit te wisselen en het sponseren van materialen en uren, helpt Hurks de ambities van Team CASA waar te maken en tot een haalbaar en maakbaar concept te komen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de technische omschrijving; een vertaling van de CASA-ambities naar de dagelijkse bouwpraktijk. Ook verzorgt Hurks de technische engineering vanaf de bouwaanvraagstukken. Als hoofdaannemer van het project CASA 1.0, treedt Hurks op als verbinder van andere bouwpartners en leveranciers. Inge Schipper, directeur voorbereiding Hurks: “Onze drijfveer: door te investeren in jonge mensen en innovatie onderstrepen wij ons vertrouwen in een duurzame toekomst.” Meer informatie over CASA 1.0 vindt u op, https://teamcasa.nl onder andere over de gebruikte technieken en toepassingen.


Presentatie 19 april

Tijdens het Online Innovation Network Event op 19 april a.s. zal Antoine Post een toelichting geven op dit project. Meer informatie over dit event vindt u op deze pagina.

BSD: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en financiering

BSD: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en financiering

De gebiedsontwikkeling BSD is een ambitieus plan omdat het oplossingen zoekt voor grote en complexe maatschappelijke opgaven. Opgaven die we alleen met verschillende partners kunnen oppakken. In september 2020 is daarom door BSD in samenwerking met de colleges van de gemeente Helmond en de Provincie Noord Brabant een onderzoek gestart. Hierbij is gekeken naar hoe de voor BSD benodigde innovatie in de toekomst gefinancierd kan worden en wat de beste manieren zijn om de grond uit te geven. Uitgangspunten hierbij zijn dat het beoogde niveau van innovatie (zoals beschreven in het Q-boek) én dat de woningbouwproductie kan worden gerealiseerd.

Programmatische uitgangspunten, grondexploitatie en bestemmingsplan BSD
We hebben nader onderzoek gedaan naar het stedenbouwkundig plan van BSD. Daaruit kwam naar voren dat aanpassingen nodig zijn aan de programmering en ontwerp om BSD financieel uitvoerbaar te houden.

Concreet betekent dit dat een aantal uitgangspunten zullen wijzigen. De belangrijkste aanpassing betreft het aantal woningen. In plaats van de eerder gecommuniceerde 1500 woningen zullen in BSD maximaal 2100 woningen gebouwd worden. Dit draagt mede bij aan de woningbouwopgave van de gehele stad, passend bij de MIRT-ontwikkelingen. Om de toename van het aantal woningen mogelijk te maken, zal enerzijds het stedenbouwkundig plan worden aangepast en zijn we bestuurlijk in gesprek met platform Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Daar worden de afspraken gemaakt over de regionale woningbouwprogrammering. De voorziene aanpassing van het stedenbouwkundig plan heeft consequenties voor de vaststelling van het bestemmingsplan BSD.
Op dit moment verwachten we eind 2021 het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Helmond voor te kunnen leggen.

Financieren innovatie
Innovatie is een belangrijke pijler in het plan van BSD. Immers: zonder innovatie zou BSD wel een mooie, maar geen unieke wijk worden. Het financieren van deze innovatie kan op verschillende manieren, via subsidies, leningen of specifieke grondbeleids-instrumenten. Eén van onze belangrijkste sporen is dat we op dit moment een innovatie-propositie ontwikkelen, waarmee we inzetten op nationale en Europese fondsen.

Tijdens het Online Innovation Network Event van 19 april a.s. gaan we graag met u in gesprek over het Stedenbouwkundig raamwerk en de Innovatiepropositie. Meer informatie over dit event vindt u op deze pagina 

19 april: Online Innovation Network Event

19 april: Online Innovation Network Event

“Bouwen aan de samenleving van morgen”

Het eerste online Innovation Network Event van 2021 komt eraan. Deze keer staat het event geheel in het teken van participatie. In verschillende break-out rooms gaan we met elkaar in gesprek om zo tot frisse inzichten te komen. Want hoe ziet u het wonen en werken in de samenleving van morgen? Daarnaast brengen we u ook op de hoogte van de stand van zaken binnen BSD en vindt er een feestelijke ondertekening plaats met onze nieuwe netwerk partners die zijn voortgekomen uit de laatste wave van de Business Challenge.

 

Break-out rooms

In het programma zijn er twee rondes met break-out rooms. In deze deelsessies gaan we met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Als u het gehele programma volgt, kunt u deelnemen aan twee break-out sessies (één keer in deelprogramma 1 en één keer in deelprogramma 2). 

U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen.

  • Innovatiepropositie van BSD: wat is het verhaal van BSD?
  • Stedenbouwkundig raamwerk van BSD: wat zijn de kaders van BSD?
  • Beeldkwaliteitsplan: wat willen we wel of juist niet in BSD?
  • Online Innovatie marktplaats: de plek waar vraag en aanbod elkaar vindt.
  • Participatie in BSD: hoe doen we dat? (deze sessie is een aanrader voor onze nieuwe partners uit de Business Challenge)
  • Boost sessies over één van de programmalijnen: Water, Mobiliteit, Circulariteit, Digitale wijk, Gezonde wijk, Sociaal en veilige wijk en Wijk met energie. (In een boost sessie gaan we, onder leiding van de programmamanager, in gesprek over de ambities die we hebben op het onderwerp. Gedurende het komende half jaar organiseren we dergelijke boost sessies vaker.)
Meer informatie en volledige programma