Aanvraag woningbouwimpuls gehonoreerd

Aanvraag woningbouwimpuls gehonoreerd

De gemeenten Helmond, Eindhoven en Geldrop-Mierlo hebben een positieve reactie ontvangen op hun drie aanvragen voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties (BZK). Voor een versnelde realisatie van 500 tijdelijke woningen in Brainport Smart District ontvangt de gemeente Helmond 3,2 miljoen euro uit Den Haag. Naast BSD zijn ook middelen toegekend aan project Geldrop Centrum en Eindhoven District E.  

In Helmond worden de middelen gebruikt om de tijdelijke woningen in Brainport Smart District (BSD) te realiseren. Hier is ruimte voor ca. 500 tijdelijke woningen, waarvan de eerste nog dit jaar worden opgeleverd. Wethouder Cathalijne Dortmans: “Met deze middelen brengen we het realiseren van Brainport Smart District weer een stap dichterbij. Met dit project zetten we in op een sterk innovatieve vorm van gebiedsontwikkeling voor een brede doelgroep. Tijdelijke woningbouw draagt op korte termijn bij aan het oplossen van het woningtekort. Binnen Brainport Smart District kunnen we nu tijdelijke woningen versneld en betaalbaar mogelijk maken op een duurzame wijze.”

Betaalbare woningen in de regio
De drie projecten zijn samen goed voor het versnellen van de bouw van ongeveer 1800 woningen in onze regio. Het ministerie ondersteunt de projecten met ruim 12.5 miljoen euro. Voorwaarde is dat de gemeenten een zelfde bedrag aan cofinanciering beschikbaar stellen. Met de bijdrage van het Rijk is het voor de gemeenten mogelijk om betaalbare woningen te realiseren voor mensen die nu bijvoorbeeld jaren op een woning moeten wachten.

Kwaliteitshandboek vastgesteld door gemeenteraad

Kwaliteitshandboek vastgesteld door gemeenteraad

Nadat eerder het Stichtingsbestuur van Brainport Smart District het Q-Book vaststelde, was 9 februari de beurt aan de gemeenteraad. Dit kwaliteitshandboek is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hij kan verwachten in BSD en om een kader te hebben om plannen aan te toetsen.

Voor alle acht programmalijnen van BSD zijn in dit boek de ambities, indicatoren en specifieke doelen opgeschreven. Het Q-Book geeft een overzicht van de ambities en regels van Brainport Smart District. Maar het is zeker geen checklist die je even afvinkt. Het boek moet juist inspireren tot innovatie en uitdagen. Centraal in het Q-book staat: “Pas toe of leg uit”. Geef aan welke regels en ambities je overneemt én van welke regels en ambities je wilt afwijken, maar leg dat laatste dan wel even uit.

Q-Team

Organisaties met een goed plan voor Brainport Smart District presenteren dit op een gegeven moment aan het Quality-team. Dit Q-Team toetst de projectvoorstellen aan het Q-book. Kersverse voorzitter van dit Q-Team Anke van Hal is verheugd over de vaststelling door de gemeenteraad: “Met deze vaststelling laat de gemeenteraad zien dat zij de ambities die we met BSD hebben, onderschrijft. Nu is het tijd om woorden om te gaan zetten in daden en te laten zien hoe we in de proeftuin van BSD werken aan oplossingen voor verschillende maatschappelijke vraagstukken.” Anke van Hal is sinds begin van dit jaar voorzitter van het Q-Team. Zij volgt daarmee Elphi Nelissen op. In het dagelijks leven is Hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de Nyenrode Business University en was al langer als lid verbonden aan het Q-Team.

Lees meer over het Q-Team en het Q-Book op deze pagina.