Bouw CASA 1.0. gestart

Bouw CASA 1.0. gestart

Bouw innovatieve én betaalbare woning in BSD gestart

Woningcorporatie Woonbedrijf, Team CASA en het Eindhovens bouwbedrijf Hurks zijn gestart met de bouw van CASA 1.0. Deze innovatieve en betaalbare woningen zijn de eerste woningen die in Brainport Smart District gerealiseerd worden. CASA 1.0 bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale huurwoningen: een appartement met 1 slaapkamer en 2 studio’s. De woningen zijn zeer duurzaam, hiervoor worden nieuwe innovaties en technologieën gebruikt die bedacht zijn door de TU/e studenten van Team CASA. In het voorjaar van 2021 zullen de woningen klaar zijn.

CASA staat voor Comfortable, Affordable, Sustainable Alternative. Het doel is om een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale huurwoningen te bouwen. Dit idee kwam van Antoine Post, student Natuurkunde aan de TU/e en manager van Team CASA. Hij hoorde veel over duurzame ontwikkelingen, maar zag dat niet terug in doorsnee woningen. Hij had ideeën over het ontwerpen van een duurzame woning en vond andere studenten die graag aansloten. Zo hebben ze CASA 1.0 vormgegeven en brachten de plannen samen met Hurks tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

Eerste woning in BSD
CASA 1.0 is de eerste woning in Brainport Smart District. In BSD worden de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. De ontwikkeling van BSD is een co-creatieproces tussen o.a. bewoners, professionals en andere stakeholders. “Met de realisatie van CASA 1.0. komen een aantal ambities van BSD samen. Overheid, onderwijs, bedrijfsleven en bewoners hebben de woning samen ontwikkeld. Deze woning laat zien dat BSD een wijk wordt voor iedereen. Iedereen moet kunnen wonen in BSD en het is goed dat nu de eerste schop in de grond gaat,” aldus projectwethouder Cathalijne Dortmans, die tevens als voorzitter van de stichting BSD betrokken is bij de ontwikkeling van de wijk.

Sociale huurwoning van de toekomst?
Natuurlijk is er veel aandacht voor de techniek, maar ook aan de betaalbaarheid is gewerkt. De huurprijs voor het appartement is circa €620,00 en voor de studio’s ongeveer €430,00 (prijzen zijn exclusief servicekosten). Huurtoeslag aanvragen is daarmee mogelijk. In het appartement gaat de teammanager van Team CASA wonen omdat hij het graag wil uittesten en tegelijkertijd kan zorgen voor het goed inregelen van de technische installaties. 

Bestaande technieken en vernieuwende technologieën
Het woningconcept van CASA 1.0  is een samenvoeging van verschillende bestaande technieken maar veelal vernieuwende technologieën. De STES, een watertank, dient als seizoensopslag en verzorgt ook de koude- en warmteopslag. Daarnaast heeft CASA 1.0 een Energiedak, dat zowel warmte als elektriciteit genereert via zonnepanelen. Het gecombineerd DC (gelijkstroom) en AC (wisselstroom) elektrisch netwerk in de woning zorgt ervoor dat er energie wordt bespaard, die normaal wordt verspild aan het omzetten van AC naar DC. Ook de waterhuishouding is bijzonder: hemelwater wordt opgevangen om het toilet door te spoelen.

CASA 1.0 bestaat uit modulaire eenheden: er wordt dus zo min mogelijk lijm gebruikt. Hierdoor worden sloopkosten geminimaliseerd en hergebruik van materialen geoptimaliseerd. Er wordt bewust geen gebruik gemaakt van beton, vanwege de impact op het milieu en er wordt gebruik gemaakt van Slimbouwen waarmee materiaalverbruik, afval, fouten en CO2 uitstoot worden verminderd.

Meer informatie over CASA 1.0 vindt u op teamcasa.nl. Hier staat meer over de gebruikte techniek en toepassingen.

Betrokken partners: Hurks & Woonbedrijf

Naast Team CASA en BSD zijn Hurks en Woonbedrijf belangrijke partners in dit project. Als founding partner heeft Hurks vanaf de start van CASA in dit project geïnvesteerd. Door intensief met het studententeam samen te werken, specialistische bouwkennis en -ervaring uit te wisselen en het sponseren van materialen en uren helpt Hurks de ambities van Team CASA waar te maken en tot een haalbaar en maakbaar concept te komen. 

Woningcorporatie Woonbedrijf gaat de woningen verhuren. Voor de 2 studio’s zoekt Woonbedrijf bewoners die hier maximaal 2 jaar willen wonen en ervaring opdoen met een innovatieve woning. En die ervaring met Woonbedrijf wil delen om er van te leren. Eén studio wordt vlak voor de oplevering verhuurd. De andere blijft beschikbaar voor exposure. Daar kunnen de sponsors die Team CASA met producten hebben ondersteund, kijken hoe het werkt en tonen aan hun klanten. Deze woning wordt in 2022 verhuurd.

BSD één van de zes proeftuinen in grensoverschrijdend ConnectSME

BSD één van de zes proeftuinen in grensoverschrijdend ConnectSME

Bedrijven die milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen, kunnen zich vanaf nu opgeven voor het grensoverschrijdend ConnectSME-programma. Het programma biedt 36 mkb’s en kmo’s uit de grensregio Vlaanderen-Nederland de kans om hun prototypes uit te werken en te testen in een reële omgeving in een van de deelnemende proeftuinen. Zo wil men de volwassenheid van duurzame innovaties verhogen en hen sneller de weg naar de markt laten vinden. Op die manier versterkt en bevordert ConnectSME de samenwerking, innovatie en duurzame ontwikkeling van de grensregio en draagt het bij tot de CO2-reductie en het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelen.

Investeren in duurzame innovatie

De Corona-crisis heeft veel bedrijven ertoe aangezet om waardevoller te innoveren en creatiever in te spelen op bepaalde uitdagingen zoals klimaatverandering. Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, is het belangrijk dat duurzame technologische innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Voor veel bedrijven die duurzame technologieën ontwikkelen, is het moeilijk om de zogeheten ‘Vallei des Doods’ te overbruggen. Er is vaak een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig om het innovatief product naar commerciële schaal te brengen, terwijl potentiële stakeholders nog niet durven te investeren. Duurzame innovatieve oplossingen moeten dus sneller uitgerold worden.

Hoe werkt het?

Er zijn 36 vouchers te vergeven. Geselecteerde bedrijven kunnen deze vouchers inzetten voor advies en de kans om hun innovatie in een van de proeftuinen te demonstreren en te ontwikkelen. Zo krijgen ze feedback op basis van het werkelijke gebruik van de technologie en ontstaan inzichten die leiden tot verdere verfijningen van het product. Dit verhoogt de kansen op commercieel succes. De producten worden ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de bekendheid ervan te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in de vorm van meer omzet en meer tewerkstelling in de grensregio.

Meer weten over dit programma?. Ga dan naar de projectpagina over ConnectSME.

 

Zelfrijdende minibus FABULOS is in Helmond

Fabulos shuttle

Zelfrijdende minibus FABULOS is in Helmond

Het is zover: de voorbereidingen voor de proef met de zelfrijdende minibus van het Europese project FABULOS in Helmond starten. De shuttle zal gaan rijden tussen Brandevoort Station en de Automotive Campus en zo ook door het gebied van Brainport Smart District.

De komende weken worden de shuttle en de route rijklaar gemaakt en worden testritten gereden. Als de minibus slaagt voor het eindexamen en de RDW en gemeente groen licht geven, dan start de proef met de zelfrijdende minibus medio januari. Mét reizigers, conform coronarichtlijnen en tussen het verkeer. Zonder chauffeur, maar met een veiligheidssteward die continu meekijkt en kan ingrijpen als het nodig is. “De weg is nog lang, maar dit is een grote stap vooruit naar een duurzame en verkeersveilige toekomst”, aldus wethouder Antoinette Maas.

Veiligheid voorop

de route van de Fabulos shuttleDe zelfrijdende minibus rijdt straks tussen Brandevoort station en de Automotive Campus. De route doorkruist Brainport Smart District. De drie kilometer lange route bevat vier haltes. Het gaat om station Brandevoort, Berenbroek en twee haltes op de Automotive Campus. De zelfrijdende minibus rijdt tijdens deze testfase met een snelheid van maximaal 18 kilometer per uur. Dat is ongeveer een gemiddelde fietssnelheid. Op de minibus zitten sensoren waardoor het bewegingen op afstand kan waarnemen en zelf actie onderneemt. Voor de veiligheid worden er verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen, zoals een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor al het verkeer op de route. De shuttle wijkt niet af van zijn baan waarop hij is geprogrammeerd, ook rijdt hij voorzichtiger dan een gemiddeld weggebruiker en kan hij nog onverwacht remmen. Dus op de testroute worden andere weggebruikers door informatieborden daarvoor gewaarschuwd.

Makers van de toekomst

Helmond is als onderdeel van de regio Brainport Eindhoven binnen Europa een voorloper op gebied van slimme mobiliteit. Samen met het bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen wordt nieuwe technologie in Helmond ontwikkeld én toegepast, op straat en op de Automotive Campus. Dat is niet de enige reden waarom gemeente Helmond deelneemt aan de proef. “De stad groeit, dus ook het vervoer neemt toe”, aldus wethouder Antoinette Maas. “We willen een verkeersveilige, bereikbare, groene en schone stad zijn met duurzame vormen van vervoer voor iedereen. Helmond is een fietsstad met maar liefst vier treinstations, maar het busvervoer staat onder druk. Zelfrijdend vervoer kan hiervoor in de toekomst een oplossing zijn. Daarom investeren we samen met Europa, de regio Brainport Eindhoven en het Zuid-Nederlandse programma SmartwayZ.NL in slimme mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit en zelfrijdend vervoer”.

Europees project
De Europese Commissie, Regio Deal Brainport Eindhoven en de gemeente Helmond maken de proef financieel mogelijk. De proef is onderdeel van het Europese project FABULOS dat in Noorwegen, Finland, Griekenland, Estland en Nederland wordt uitgevoerd om deze nieuwe, duurzame vormen van vervoer te ontwikkelen en testen. De pilot in Helmond wordt uitgevoerd door het internationale consortium SAGA uit Noorwegen en Finland. The Future Mobility Network is het Nederlandse bedrijf dat lokaal de ingebruikname organiseert van het voertuig van de Franse fabrikant Navya. RDW beoordeelt op de minibus de weg op mag. Daarnaast werken tal van nationale organisaties mee: Brainport Smart District, Automotive Campus Helmond, Brandweer Brabant-Zuidoost, politie, onderzoekscentrum TNO, Fontys Hogescholen, Breda University of Applied Sciences, provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL, Hermes, Aon en Hanenberg Wegenbouw.

Blijf op de hoogte

In het begin van de proef reizen vanwege Corona alleen nog studenten en medewerkers van de Automotive Campus en bedrijven aan de route mee. Wil je graag een rit meemaken? Stuur een mail naar fabulos@helmond.nl en blijf op de hoogte. Kijk voor meer informatie over de zelfrijdende minibus op www.helmond.nl/fabulos en www.fabulos.eu.

Selectiefase aanbesteding slimme infrastructuur Brainport Smart District gestart

Selectiefase aanbesteding slimme infrastructuur Brainport Smart District gestart

 

Op 4 december 2020 is de aanbesteding voor de Slimme Infra van Brainport Smart District gestart. Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van een marktpartij waarmee het ontwerp, realisatie, operationalisatie en optimalisatie van de slimme infrastructuur ten behoeve van de wijk samen opgepakt kan worden in een bouwteam. In dat bouwteam zal naast de marktpartij die uit deze aanbesteding komt ook vanuit quadruple helix verband deel worden genomen door overheden, bewoners en kennisinstellingen en nutsbedrijven. Op deze manier wil BSD gezamenlijk met alle stakeholders integraal de innovatieve infrastructuur gaan realiseren.

Interesse?
Voor deze aanbesteding is een selectieleidraad opgesteld. Marktpartijen die interesse hebben om deel te nemen aan deze aanbesteding kunnen op Tenderned alle informatie vinden. 

Over de slimme infrastructuur in BSD
Eén van de onderdelen van BSD is een slimme infrastructuur, zowel onder- als bovengronds. Denk hierbij aan infrastructuur die te maken heeft met water(huishouding), riolering, energie, data, smart mobility, openbare verlichting en afvalstromen. Eerder heeft er een markconsultatie Slimme infrastructuur plaatsgevonden.

Staatssecretaris Van Veldhoven brengt digitaal bezoek aan Brainport Smart District en DENS

Staatssecretaris Van Veldhoven brengt digitaal bezoek aan Brainport Smart District en DENS

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven bezocht 30 november DENS en Brainport Smart District (BSD), om te zien hoe circulair bouwen in de praktijk vorm krijgt. Vanwege de geldende coronamaatregelen vond dit bezoek digitaal plaats. Staatssecretaris Van Veldhoven was onder de indruk van de verschillende innovaties die in Helmond tot stand komen. “Het belang van investeren in innovaties is niet te onderschatten. De circulaire economie is het missende puzzelstukje om de klimaatdoelen van Parijs te halen. En dat biedt ook kansen aan Nederlandse bedrijven, die goed zijn in circulair ontwerpen en bouwen. Het mes snijdt dus aan twee kanten”, aldus de staatssecretaris.

In een online meeting ging Van Veldhoven, in bijzijn van onder meer wethouder Cathalijne Dortmans, burgemeester Blanksma en Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, in gesprek met ondernemers Max Aerts en Tijn Swinkels van DENS. Zij kreeg te zien hoe DENS bijdraagt aan de Bouwplaats van de Toekomst met de toepassing van hydrozine. “Hydrozine, ook wel mierenzuur genoemd, levert aan stroomaggregaten duurzame stroom, volledig vrij van schadelijke emissies en geluid. Hiermee dragen wij bij aan een schone bouwplaats en het terugdringen van schadelijke stoffen”, vertelt Max Aerts, oprichter van DENS.

Proeftuin
Na het gesprek met DENS werd de staatssecretaris bijgepraat over de ontwikkelingen in Brainport Smart District. Deze nieuw te ontwikkelen wijk in Helmond is de plek waar duurzame innovaties uit de Brainport Regio kunnen landen en waar de partners gezamenlijk durven te experimenteren. De hydrozine aggregaat van DENS zal ook ingezet worden bij bouwprojecten in Brainport Smart District en is hiermee één van de vele onderdelen die samen het innovatieve en circulaire karakter van de wijk vormgeven. “Proeftuinen als BSD zijn enorm belangrijk voor de verschillende transities op gebied van onder andere duurzaamheid en circulariteit die we als land en regio moeten doormaken. Innovatiegelden en investeringen, nationaal en internationaal, zijn uiterst relevant om onze innovatieve concepten te toetsen, testen en waar nodig bij te stellen”, aldus wethouder Cathalijne Dortmans en tevens voorzitter van de Stichting Brainport Smart District.