Marktconsultatie slimme infrastructuur Brainport Smart District van start

Marktconsultatie slimme infrastructuur Brainport Smart District van start

Innovatiekracht vanuit de markt gezocht

Brainport Smart District (BSD) moet de slimste wijk ter wereld worden. Dat betekent dat we volop pionieren en experimenteren. We leren door te doen. Maar om de slimste wijk te kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren is het ook noodzakelijk om op tijd gebruik te maken van de innovatiekracht van de bedrijven en kennisinstellingen. Daarom zijn we nu op zoek naar die innovatiekracht op het gebied van slimme infrastructuur. Via een marktconsultatie willen we in gesprek komen met de juiste partners.

Slimme infrastructuur in BSD
Eén van de onderdelen van BSD is een slimme infrastructuur, zowel onder- als bovengronds. Denk hierbij aan infrastructuur die te maken heeft met water(huishouding), riolering, energie, data, smart mobility, openbare verlichting en afvalstromen. Hoe deze infrastructuur er exact uit moet komen te zien, weten we nog niet. Wel weten we dat governance-vraagstukken een integraal onderdeel uitmaken van de slimme infrastructuur. Ook de uitgangspunten zijn al opgesteld: innovatief, adaptief en flexibel, bedrijfszeker, no-regret, redundant, onderhoud en update zonder overlast en geen vendor-lock in. Naast een innovatieve basisinfrastructuur geldt de ambitie van een aanvullend innovatieniveau.

Marktconsultatie Slimme infrastructuur
BSD is op zoek naar early adopters: lokale en internationale pioniers die open staan om te experimenteren met nieuwe manieren van leven en werken. Ook hechten we grote waarde aan de visie van marktpartijen op de opgave. Om die reden wil Stichting BSD met de markt in gesprek in deze open marktconsultatie voordat een aanbesteding van start gaat. De uiteindelijke aanbesteding heeft als doel om marktpartijen te contracteren die de slimme infrastructuur (helpen) ontwerpen, realiseren, operationaliseren en voortdurend optimaliseren.

Samenwerkingsverband aangaan
De opgave voor de slimme infrastructuur is breed en bestaat uit diverse onderdelen. De kans dat één bedrijf de gehele uitvoering kan realiseren is klein. Een samenwerkingsverband tussen verschillende marktpartijen ligt daarom voor de hand. Met deze marktconsulatie wil Stichting BSD marktpartijen mobiliseren en stimuleren om elkaar op te zoeken en elkaar te versterken.

Proces
De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke aanmelding en een gespreksronde (op uitnodiging). In de marktconsultatie vraagt SBSD aan marktpartijen informatie die kan helpen bij de uitwerking van de aanbesteding. De informatie en kennis die we tijdens de marktconsultatie verzamelen, kunnen bijdragen aan een betere aanbesteding en vervolgens een succesvol project. Informatie over deze consultatie is vanaf 18 september te vinden op https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205889

Tijdlijn en vragen
Tot 1 oktober 10.00 uur kunnen bedrijven inschrijven op deze marktconsultatie. Vervolgens vinden er medio oktober vervolggesprekken plaats met de geselecteerde partijen. In week 42 wil SBSD de marktconsultatie afronden. Heeft u vragen over deze marktconsultatie, neem dan contact op met Raymond van Calker via bsd@significant.nl.

Over Brainport Smart District
Brainport Smart District wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor digitalisering, vervoer, gezondheid, energieopwekking en –opslag en circulair bouwen. De bewoners spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De wijk wordt een real-life proeftuin (living lab) voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken, op een wijze die onze planeet niet verder belast, vervuilt of uitput. Brainport Smart District wordt gerealiseerd in Helmond, in Brandevoort in de periode 2019-2029.

De gemeente Helmond, de provincie Noord-Brabant, de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit van Tilburg en Brainport Development hebben in 2018 de Stichting Brainport Smart District opgericht (en nemen daaraan deel) om de beoogde innovaties te realiseren. SBSD is daarmee opdrachtgever voor deze marktconsultatie en de nog te houden aanbestedingsprocedure.

Waterconferentie 21 september: leer meer over drinkwaterbesparing.

Waterconferentie 21 september: leer meer over drinkwaterbesparing.

Circulair watersysteem Brainport Smart District maakt 40% tot 70% drinkwaterbesparing mogelijk.

Hoe ga ik om met water in mijn nieuwbouwwoning? Hoe kan ik water opvangen, hergebruiken of besparen? Vraagstukken waar bewoners en bouwbedrijven steeds meer over nadenken. Ook in Brainport Smart District, de slimste wijk ter wereld in Helmond, zijn we hier mee bezig. Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Brabant Water N.V., KWR Water, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Helmond hebben hiervoor een circulair watersysteem ontwikkeld. Op maandag 21 september presenteren we dit graag aan u tijdens een online waterconferentie, die u via YouTube kunt volgen. En heeft u tijdens de uitzending een vraag? Stel deze dan door een WhatsApp bericht te sturen.

Hergebruiken en besparen

Hoe het circulaire watersysteem er uitziet, staat beschreven in het rapport Water Lab Brainport Smart District. We leggen uit hoe u zelf van 40% tot wel 70% drinkwater kunt besparen door het gebruik van regenwater of door hergebruik van water. Ook kunt u zien hoe u droogte en hitte kunt tegengaan door water vast te houden in uw tuin.

Menukaart 

Wat mooi is: als bewoner en/of bouwbedrijf kunt u de fysieke inrichting grotendeels zelf bepalen. In plaats van een technisch ontwerp al te maken bieden we u de gelegenheid om zelf het systeem te ontwerpen. Natuurlijk zijn er bepaalde doelen die we moeten halen en randvoorwaarden op het gebied van gezondheid en veiligheid. Om dit mogelijk te maken is er een menukaart ontwikkeld met maatregelen en technieken die u kunt inzetten om het watersysteem zo duurzaam, innovatief en zo passend mogelijk te maken voor BSD.

Kijk en praat met ons mee

Op maandag 21 september presenteren we dit graag aan u tijdens een online waterconferentie. We lichten het ontwerp toe en gaan met elkaar en inwoners in gesprek. Via WhatsApp kunt u tijdens de uitzending vragen stellen. Samen geven we zo invulling aan de toekomstige wateropgaven voor circulair watergebruik, klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit.

Kijkt u mee? De conferentie is maandag 21 september vanaf 14:35 uur live te bekijken op het YouTube kanaal van Brainport Smart District.
Vragen stellen kan door een WhatsApp-bericht te sturen naar 06 – 42 13 80 50.

Lees het rapport (pdf, 9 MB).