Caroleaantjes winnen prijs op Helmondse First Lego League

Caroleaantjes winnen prijs op Helmondse First Lego League

De Caroleaantjes, leerlingen van het Carolus Borromus College in Brandevoort, wonnen zaterdag de Gracious Profesionalism-prijs in de First Lego League in Helmond. De Caroleaantjes ontwierpen voor een mobiliteitsplan voor Brainport Smart District. Ook was een Lego-parcours onderdeel van de wedstrijd, waarbij ze Lego-robots zo moesten voorprogrammeren dat het zo nauwkeurig en snel mogelijk een parcours moesten afleggen. De volgende stap: de Benelux-dag van de First Lego League, op 25 januari 2020.

Slimme mobiliteit

De leerlingen kregen een paar uitgangspunten mee om een mobiliteitsplan te ontwerpen: zo min mogelijk auto’s en privé vervoersmiddelen, zo duurzaam mogelijk reizen en natuurlijk met oog voor een goede bereikbaarheid en veiligheid. De oplossing: een zelfrijdende elektrische shuttle die rondrijdt op aanvraag, deel-e-bikes en parkeerplaatsen aan de rand van de wijk. 

City Shaper

Het thema voor de First Lego League dit jaar is City Shaper. De leerlingen moesten uitdagingen in de buurt zoeken bij dat thema en zo kwamen ze bij Brainport Smart District uit. Sanne Hermans: “Ik had in de krant gelezen over Brainport Smart District en dacht dat dat goed bij City Shaper paste.”

“Het was wel moeilijk dat er nog zo bekend is over Brainport Smart District bekend is” zegt Diana Oetelaar. “De slimste wijk ter wereld bouwen is echt een heel leuk idee, maar ik denk dat het nog wel even duurt voordat het realiteit wordt” vult Maurits Maasakkers aan.

 
Caroleaantjes-lego03
UNStudio - BSD - SundayBrunch - CopyrightPlomp

Helmondse bijdrage Schone Lucht Akkoord: pilot schone (lucht)wijk in BSD

Helmondse bijdrage Schone Lucht Akkoord: pilot schone (lucht)wijk in BSD

Met het oog op schone lucht en daarmee een gezonde leefomgeving, treffen verschillende overheden (internationaal, landelijk en ook lokaal) maatregelen die daaraan bijdragen. Door de World Health Organization (WHO) zijn internationale normen opgesteld, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met provincies en gemeenten het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld – deze geven hier invulling aan. Op 13 januari 2020 ondertekent ook Gemeente Helmond dit SLA. Het Helmondse college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad hierover op 10 december 2019.

Pilot schone (lucht)wijk

Eén van de manieren waarop invulling wordt gegeven aan het SLA is de pilot ‘schone (lucht)wijk’. Helmond neemt met Brainport Smart District deel aan deze pilot. Door de energietransitie gaan steeds meer huizen en wijken van het gas af. Er zijn dus alternatieve manieren van verwarming nodig. Eén van de pilots van het Schone Lucht Akkoord is het onderzoeken in hoeverre de uitstoot van schadelijke stoffen, afkomstig van het gebruik van houtkachels, kan worden verminderd. Tijdens de pilot wordt onderzocht op welke manieren de uitstoot van schadelijke stoffen door houtkachels kan worden verminderd. We zullen de toekomstige bewoners hier nadrukkelijk bij betrekken.

Peggy Goris, programmamanager Gezondheid: “Deze pilot past goed bij de ambitie om een gezonde leefomgeving te realiseren. Schone lucht draagt bij aan gezondheidswinst voor inwoners. Ook vanuit de programmalijnen Energie en Circulair is de pilot passend en kan de pilot bijdragen aan de ambitie voor een lagere CO2-emissie en duurzaam gebruik van biomassa.”

UNStudio - BSD - SundayBrunch - CopyrightPlomp

Stage Communicatie

Stage Communicatie

Brainport Smart District zoekt een stagiair communicatie voor de periode februari – juni 2020.

In deze stage ondersteun je de communicatieadviseur en het team bij het uitvoeren van de communicatiestrategie en het maken van verschillende communicatiemiddelen.

Jouw taken zijn o.a.:

 • Bijhouden website
 • Schrijven van nieuwsberichten en persberichten
 • Versturen van nieuwsbrieven
 • Bijhouden van social media
 • Organiseren van evenementen
 • Meedenken in nieuwe media om onze doelgroepen te bereiken

Ga jij ons helpen de communicatie moderner te maken en doelgroepen beter te bereiken?

Jouw profiel:

 • Behulpzaam en meedenkend; je ondersteunt het team en denkt ook mee en wijst ons op verbeteringen.
 • Flexibel; over het algemeen werken we tijdens kantooruren, maar er zijn regelmatig evenementen waarbij je wat later werkt.
 • Creatief en handig; je ziet manieren om onze communicatie te verbeteren.

Wat zit er in voor jou?:

 • Een leuke en leerzame stage, zowel op het gebied van media en communicatie als inhoudelijk.
 • Een stagevergoeding van 350 euro per maand.

Solliciteren

Stuur je motivatie en CV naar Linda van de Ven, l.van.de.ven@brainportsmartdistrict.nl. Heb je vragen? Bel dan even: 06-343 822 10.

Innovation Space

Smart Cities Innovation Space

Smart Cities Innovation Space

Smart Cities Innovation Space

Het Smart Cities Innovation Space is een innovatiehub waar naast technische vaardigheden en inhoudelijke kennis ook 21st century kills centraal staan, zoals systeemdenken, interdisciplinaire samenwerking en een ondernemende houding. Binnen het Smart Cities Innovation Space werken studenten, onderzoekers, overheden en bedrijven gezamenlijk aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, specifiek op het gebied van Smart Cities. 

Het Smart Cities Innovation Space is een community die interdisciplinair hands-on, op uitdagingen gebaseerd leren, engineeringontwerp en ondernemerschap ontwikkelt en mogelijk maakt. We bieden een plek waar studenten leren omgaan met complexe maatschappelijke en industriële uitdagingen, innovatieve projecten ontwikkelen met onderzoekers, bedrijven en andere belanghebbenden. Bovendien biedt het ruimte en ondersteuning voor docenten die hands-on cursussen ontwikkelen en aanbieden en willen bijdragen aan innovatie in het onderwijs.

EIGENAAR PROJECT

Eindhoven University of Technology

PARTNERS

OPZuid | Europese Unie | Provincie Noord-Brabant | Techno Broker | Omines | Team CASA | VIRTue

PROGRAMMALIJNEN

circulaire wijk | participatieve wijk | sociaal en veilige wijk | gezonde wijk | digitale wijk | mobiele wijk | wijk met energie

Edwin - 10 lessons learned

10 lessen die we tot nu toe leerden

10 lessen die we tot nu toe leerden

Brainport Smart District is nu ruim twee jaar op weg. Hoewel er in het fysieke gebied nog niets zichtbaar is, is er al veel gedaan voor de voorbereiding van de bouw van de slimste woon- en werkwijk ter wereld. Er zijn al vele concrete ideeën voor wat we precies gaan doen, waarbij ook veel verschillende mensen betrokken zijn. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen en mensen die in BSD willen gaan wonen. En in dat traject, dat we samen doorlopen, leren we ook allemaal. 

In deze blog deelt Edwin Schellekens, directeur stichting BSD, tien lessen die hij tot nu toe geleerd heeft. 

1. Verschillen in kennisniveau

Iedereen heeft zijn eigen achtergrond, met zijn eigen denkkader en uitgangspunten. Soms is het dan moeilijk om elkaar te verstaan. BSD werkt in een ecosysteem met een eigen vakjargon, dat zowel inclusief als exclusief kan werken. Belangrijk is dus dat we onze taal aanpassen zodat die voor iedereen te begrijpen is.

2. Pionieren = onzekerheid = niet comfortabel

We gaan iets nieuws doen en wijken af van gebaande paden; we innoveren. Hoewel sommigen erg gedreven zijn in innoveren en dat ook leuk vinden, hebben we allemaal behoefte aan zekerheid, zeker als het gaat om jouw eigen thuis of een project dat je aangaat. Wil je echt innoveren, dan kun je er dus ook van uit gaan dat je in een persoonlijk oncomfortabele situatie gaat komen, bijvoorbeeld wanneer iets meer tijd of energie kost dan je verwacht, of het niet oplevert wat je verwacht.

3. Innovaties passen nooit binnen bestaande regels

We hebben ondervonden dat de wereld waarin wij leven bestaat uit afvinklijstjes. Genoeg vinkjes en je krijgt een stempel en dan mag je beginnen. Afwijken van die standaard processen blijkt lastig. Het kan wel, maar je gaat weer een nieuwe procedure in en dat kost tijd. Dat zie je terug bij de CASA-woning. We gaan bouwen, maar lopen ook tegen onvoorziene processen aan.

4. Nieuwe business modellen vinden is lastig

Bij nieuwe innovaties horen vaak ook nieuwe en innovatieve financieringsmodellen. Daarbij vallen kosten en opbrengsten niet altijd op de nu logische en geijkte plaatsen. De reflex die wij zien is er steevast wordt geprobeerd om het nieuwe business model zo te modelleren dat het toch weer gaat passen binnen de oude vertrouwde business case. Het vraagt lef en openheid van een bedrijf om een ander business model te ontwikkelen. Niet ieder bedrijf kan dit en wil dit.

5. Plan op onvoorziene omstandigheden

Niet alles valt te plannen. Plan daarom met kansen en risico’s. Je komt altijd verrassende dingen tegen. Lees de kranten er maar op na; de PFAS, het stikstofbeleid. En soms heb je geluk bij een ongeluk: een ongelukje met PFAS maakt ook dat gemeente Helmond haar zaken op orde heeft, sneller dan veel andere gemeenten. Daardoor kunnen bouwprojecten wel gronden vervoeren binnen de gemeentegrenzen.

6. De quadruple helix brengt nieuwe ideeën

Er zijn steeds meer projecten waarbij overheden, bedrijven, kennisinstellingen en bewoners samenwerken. Waar nog niet iedereen bij de start de meerwaarde daarvan ziet, zien we wel dat dat bewustzijn groeit. Een quote van innovatief bedrijf dat zout gebruikt voor energieopslag: 

“De samenwerking heeft me nieuwe inzichten gebracht die ik van te voren zelf echt niet had kunnen bedenken.”

7. You win some, you lose some

Innoveren, nieuwe dingen doen, is een avontuur in het onbekende. Daar horen risico’s bij. Soms is het nodig om een gecalculeerd risico te nemen, om verder te komen. Daarbij hoort ook: accepteer de consequenties. We innoveren samen, dat betekent ook dat je meevallers en tegenvallers hebt. You win some, you lose some.

8. Innoveren op basis van kennis / onderzoek

In de quadruple helix hebben we ook kennisinstellingen, die graag onderzoek willen doen en innovaties willen monitoren zodat we kunnen leren en het ergens anders net zo, of zelfs nog beter doen. Het blijkt lastig om goed te formuleren wát we gaan onderzoeken (bijvoorbeeld fundamenteel of juist praktisch) en hoe alle betrokken partijen daar profijt van hebben. De opbrengsten (baten, bijvoorbeeld IP) én de benodigde investering daarvoor (kosten) moeten goed en eerlijk verdeeld worden.

9. Open innovatie tegenover IP beschermen

Met oog op het maatschappelijk belang kiest BSD voor een systeem van open innovatie; kennis en kunde willen we delen en wereldwijd kunnen gebruiken. Toch zien we in de praktijk dat te pas en te onpas wordt gevraagd om geheimhouding, bijvoorbeeld via een NDA. Bedrijven hebben een commercieel belang, dat snappen we, maar we kijken wel kritisch naar waar geheimhouding belangrijk en nodig is, waarvoor we wel en niet meewerken aan het vastleggen van IP. Daarmee leggen we het belang van een bedrijf dus naast dat van de maatschappij en maken een bewuste afweging.

10. Durf te beginnen!

Op een gegeven moment moet je gewoon beginnen. Eén jurist kan meer risico’s benoemen dan tien wijzen kunnen oplossen. Zo komt het bootje nooit van wal. Sommige risico’s kun je allen tackelen door ze te onderkennen, er heel transparant en open over te communiceren en in de praktijk uit te gaan testen of ze zich ook daadwerkelijk voor gaan doen. Van Ig Snellen, een hoogleraar uit Rotterdam, hebben we geleerd dat de juridische dimensie slechts één van de vier dimensies is. En daarmee is die 25% dus altijd in de minderheid.